Schwarzsee

Na naší vycházce po naučné stezce Matterhorn-trail přicházíme k plesu Schwarzsee, u kterého je malá kaple Panny Marie Sněžné (Kapelle Maria zum Schnee). V článku si povíme legendy, které praví o vzniku kaple a vzniku černého jezera.

hodnocení článku
  •  

Nikdo nehodnotil


Vaše hodnocení

Stafelalp (2408 m. n. m.)

Od rozcestí Stafelalp jdeme více méně nenáročnou trasu spíše po rovině. Podle rozcestníku bude cesta ke Schwarzsee trvat 35 minut. Stále jdeme po Matterhorn-trail a občas se ohlédneme na vrchol Matterhorn, který už nějakou dobu máme za zády.

Schwarzsee – Černé jezero (2552 m. n. m.)

Schwarzsee, v překladu Černé jezero, poprvé uvidíme z vrchu a musíme k němu sejít. Schwarzsee je horské pleso. Kolem Schwarzsee je poměrně dost lidí, kteří se kolem něj procházejí, postávají, nebo sedí na trávě. Někteří lidé se v plese i koupají. Sám nevím, jestli porušují zákaz, nebo v Alpách je povoleno se v plese koupat. V plese také plave jeden pes. Kolem plesa vede chodník, místy pěšina, a je tedy možné kolem něj projít. To také uděláme a pořídíme při tom několik fotek. V průzračně čistém plese plavou ryby. Rozloha plesa je kolem půl hektaru.

Schwarzsee s kaplí Panny Marie Sněžné, v pozadí vrchol Matterhorn - Švýcarské Alpy

Obr. 1. Schwarzsee s kaplí Panny Marie Sněžné, v pozadí vrchol Matterhorn – Švýcarské Alpy

Hned u plesa se nachází malá kaple, do které také nahlédneme a vyfotíme interiér.

Kapelle Maria zum Schnee (Kaple Panny Marie Sněžné)

U plesa se nachází malá kaple zasvěcená Panně Marii Sněžné. Z další informační cedule naučné stezky Matterhorn-trail se o kapli dovídáme více. Neexistuje dokument týkající se roku stavby kaple, proto nelze s přesností určit stáří stavby. S největší pravděpodobností však byla postavená v první polovině 18. století.

Kaple Panny Marie Sněžné poblíž Schwarzsee - Švýcarské Alpy

Obr. 2. Kaple Panny Marie Sněžné poblíž Schwarzsee – Švýcarské Alpy

Na informační ceduli je také legenda o vzniku kaple. Jednou se dva muži z nedalekého města  Zermatt chtěli vrátit domů z města Aosta přes horský průsmyk Theodulpass. Na ledovci se oba těžce naložení muži z ničeho nic ztratili v husté mlze, ve které byli totálně dezorientovaní. Vítr a sněhová bouře jim přinesly naprostou beznaděj. Znavení dlouhou cestou a blouděním, když již přestali věřit ve svou záchranu, slíbili, že postaví kapli přesně na tom místě, kde se zorientují a zjistí, kde se přesně nacházejí. Jednoduše řečeno, na místě, kde se zase najdou.
Nedlouho nato se mlha zvedla a muži uviděli u okraje cesty malou skříňku s ostatky Svaté Matky. Na tomto místě u Černého jezera později postavili kapli. Od té doby se lidé z města Zermatt vždy 5. srpna účastní v těchto místech oslavy.

Poutníci přicházejí ke kapli z několika důvodů. Existují 3 pověsti, z nichž vyplývá důvod proč kapli navštívit.

  1. V období sucha lidé ze nedalekého Zermattu podnikají pouť ke kapli, aby zde mohli prosit Pannu Marii o déšť. Jsou přesvědčeni, že déšť začne ihned poté, co vytáhnou své deštníky v průvodu.
  2. Někteří horolezci navštěvují kapli u Schwarzsee, aby si zajistili ochranu Panny Marie při dalším horském výstupu.
  3. V případě, že dcera nemá muže, nebo jí její manžel působí trápení a smutek, pomoc lze nalézt také u Panny Marie Sněžné.
Interiér kaple Panny Marie Sněžné poblíž Schwarzsee - Švýcarské Alpy

Obr. 3. Interiér kaple Panny Marie Sněžné poblíž Schwarzsee – Švýcarské Alpy

Na informační ceduli je také uvedena legenda o vzniku jezera Schwarzsee. Podle legendy Černé jezero (Schwarzsee) vzniklo z černých slz „věčného žida“ Ahasvera. Ahasver, což zde sice není napsáno, ale já to vím, je člověk, který podle pověsti musí za trest žít až do soudného dne. Provinil se totiž tím, že uhodil Ježíše Krista a také se mu vysmíval v okamžiku, kdy Ježíš nesl svůj kříž na popraviště. Dle informační cedule byl Ahasverovi odepřen vstup do města v blízkosti průsmyku Theodulpass. Proto si přál, aby bylo město zasypáno sněhem a zamrzlo. To se také stalo. Když se sem Ahasver po tisíci letech vrátil z spatřil zde zpustošené a zamrzlé ruiny, rozplakal se. Jeho slzy naplnili Černé jezero Schwarzsee.

Schwarzsee s kaplí Panny Marie Sněžné - Švýcarské Alpy

Obr. 4. Schwarzsee s kaplí Panny Marie Sněžné – Švýcarské Alpy

U plesa se zdržíme asi půl hodiny a vydáme se směrem na Zermatt.

Fotogalerie

Fotografie ze Švýcarska si můžete prohlédnout v galerii Švýcarsko 2012.

článek je součástí seriálu: Švýcarsko 2012

V srpnu 2012 jsem se já (Radim) vydal se Štěpánem, Radkem a Honzou do "horské pevnosti", do Švýcarska. Cestou jsme si udělali zastávku i v Lichtenštejsnku.


diskuse

vložit nový příspěvek