Stará huť u Adamova – výlet za historií hutnictví v Moravském krasu

Se střední částí Moravského krasu je spjata dlouhá tradice zpracování železné rudy. Hutnictví tu má své počátky už v pravěku a raném středověku. Technická památka Stará huť u Adamova, za kterou se nyní vydáme, však pochází až z 18. století. Jde o zachovalý areál původní železářské výroby, kde se dozvíte mnohé zajímavosti o tomto odvětví.

hodnocení článku
  •  

Nikdo nehodnotil


Vaše hodnocení

Stará huť u Adamova je významnou technickou památkou. Nachází se 5 kilometrů od AdamovaJosefovském údolí, kterým protéká Křtinský potok. Stojí přímo u silnice vedoucí tímto údolím. Tvoří ji pozůstatky hutního komplexu a budova muzea věnovaného historii zpracování železné rudy, to vše pod správou Technického muzea v Brně. Archeologické nálezy hovoří o existenci železářských hutí v této oblasti už někdy mezi 8. a 12. století. Důležitým odvětvím tu hutnictví zůstalo i celá další staletí, zpracovávala se tu místní ložiska limonitických rud.

Areál Staré huti u Adamova

Obr. 1. Areál Staré huti u Adamova

Historie Staré huti

Huť v Josefovském údolí nechal vybudovat v první polovině 18. století František Josef z Lichtensteina. Její vysoká dřevo-uhelná pec nahradila v roce 1748 podobnou, jen o sto let starší pec v Adamově. Tato nová pec Františka, jak byla nazvána, produkovala tekuté železo až do roku 1877, kdy byl kvůli nerentabilnosti zastaven provoz huti. Následovalo téměř celé století chátrání, které naštěstí ustalo v roce 1971. Tehdy byl areál huti vyhlášen technickou rezervací, jedinou svého druhu na světě, a započala jeho rekonstrukce. Opravy byly dokončeny v roce 1984 a od té doby jsou expozice otevřeny veřejnosti.

Pec Františka

Obr. 2. Vysoká pec Františka

Zachovalý hutnický areál

Dominantou areálu Staré huti je už zmiňovaná pec Františka. Její základna měří 12×12 metrů a tyčí se do výšky 10 metrů. Jde vlastně jen o skelet bývalé pece, kterým se dá projít a se zakloněnou hlavou pohlédnout k jejímu hrdlu. Tam se také dostanete a to pohodlně po cestičce a pak lávkou. Kromě této pece jsou tu i další dvě menší na pálení vápna a několik replik slovanských železářských pecí. V nich se občas konají experimentální tavby železa. Dále tu jsou zděné zavážecí rampy a budova bývalé modelárny zvaná Kameňák.

Repliky slovanských železářských pecí

Obr. 3. Repliky slovanských železářských pecí

V této budově se nachází muzeum a v něm expozice Železářství střední části Moravského krasu. Návštěvníci se tu dozvědí zajímavosti o metalurgii železa, o stavbě vysokých pecí ve zdejší oblasti a samozřejmě i vše o vzniku a fungování této huti.

Budova bývalé modelárny, dnes muzeum s expozicí o hutnictví

Obr. 4. Budova bývalé modelárny, dnes muzeum s expozicí o hutnictví

 


diskuse

vložit nový příspěvek