Kostel Jména Panny Marie ve Křtinách – významné poutní místo v půvabném Křtinském údolí

Moravský kras nenabízí jen přírodní krásy, ale také ty historické a architektonické. Nejzářnějším příkladem toho je jistě kostel Jména Panny Marie ve Křtinách. Tento monumentální chrám dominující Křtinskému údolí je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších mariánských poutních míst v Česku. Návštěvníky okouzluje svou barokní architekturou i překrásnou výzdobou.

hodnocení článku
  •  

Nikdo nehodnotil


Vaše hodnocení

Městys Křtiny je menší obcí ležící asi 15 kilometrů severovýchodně od Brna, v údolí vyhloubeném v dávných dobách Křtinským potokem. Ač jde rozlohou i počtem obyvatel o celkem obyčejnou obec, ročně ji jako významné mariánské poutní místo navštíví desetitisíce lidí. Patří mezi ně poutníci klanící se Panně Marii i turisté, kteří přijíždí obdivovat jedno z nejslavnějších a nejhezčích děl barokního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Kostel tu však stál daleko dříve, než jej Santini-Aichel přetvořil do dnešní podoby poutního areálu.

Kostel Jména Panny Marie ve Křtinách

Obr. 1. Kostel Jména Panny Marie ve Křtinách

Historie křtinského kostela

První zmínky o kostele založeném zde zábrdovickými premonstráty jsou dohledatelné už v první polovině 13. století.  Od středověku tu pak stály kostely dva a jeden z nich ukrýval gotickou kamennou sochu Panny Marie, za kterou sem už v té době proudily zástupy věřících. A právě stále rostoucí počet věřících časem přiměl premonstráty začít s přestavbou kostela ve větší poutní areál. Plán přestavby zpracoval jeden z nejvýznamnějších architektů 18. století Jan Blažej Santini-Aichel, a přestože nebyl projekt po jeho smrti dokončen v celém původně navrženém rozsahu, jde o jedno z jeho vrcholných děl.

Malby na stropě křtinského kostela

Obr. 2. Malby na stropě křtinského kostela

Chrám Jména Panny Marie

Dominantou areálu je kostel Jména Panny Marie s půdorysem řeckého kříže. Chrám je rozlehlý, měří 65 metrů na délku, 38 metrů na šířku, výška jeho kopule dosahuje 35 metrů a věž měří celých 73 metrů. Obdivuhodná je nejen vnější architektura chrámu, ale i jeho vnitřní prostory. Více než 30 okny do kostela proniká velké množství denního světla, jehož kouzlo Santini-Aichel ve svých stavbách rád využíval. Stěny a strop zdobí nádherné malby a cenným uměleckým dílem je i v prostoru stojící barokní oltář.

Hlavní oltář s Pannou Marií

Obr. 3. Hlavní oltář s Pannou Marií

Ambit s kaplí sv. Anny

Na východní straně na kostel navazuje ambit, klenutá chodba otevřená arkádami do nádvoří, malého rajského dvorku. Ambitu vévodí věžová kaple sv. Anny, která měla mít na druhé straně kostela jako svůj protějšek kapli sv. Josefa v druhém ambitu. To je ale jedna z věcí, která nakonec nebyla nikdy postavena. V ambitu se kromě mnoha obrazů od amatérských malířů, věřících uctívajících svými obrazy Pannu Marii, nachází jedna z největších funkčních zvonoher ve střední Evropě, tvoří ji celkem 33 zvonů. Poslechnout si jejich zvuk mohou návštěvníci pravidelně dvakrát týdně, vždy v sobotu 6 minut po 18 hodině a v neděli 6 minut po poledni.

Ambit s rajskou zahradou

Obr. 4. Ambit s rajským dvorkem

Na severní straně od kostela pak stojí bývalé probošství, později zámek Křtiny, který dnes slouží jako účelové zařízení Mendelovy univerzity v Brně a také jako hotel a restaurace.

 


diskuse

vložit nový příspěvek