Historie Arbroath a jiné zajímavosti

Z informačních cedulí, které potkáváme na ulicích Arbroath, se dovídáme spoustu zajímavých informací o vzniku města, o jeho velkém významu ve skotské státnosti, ale také třeba i o útoku pirátů na město. Zajímavou raritou je i přítomnost nejstaršího dochovaného majáku na světě, který se nachází na malém ostrůvku asi 18 kilometrů od Arbroath.

hodnocení článku
  •  

Nikdo nehodnotil


Vaše hodnocení

Danger Point (Nebezpečné místo)

Čtením informační cedule se také dovídáme o útoku pirátů, který se odehrál roku 1781. Francouzská pirátská loď vedená Williamem Fallem zde demonstrativně zaútočila na město z východního pobřeží. Piráti chtěli po městské radě výkupné 30000 Liber a aby ukázali, že vše myslí vážně, rozstříleli demonstrativně několik domů. Právě místu kde domy stály, se nyní říká Nebezpečný bod (Danger Point). Kapitán Williamem Fall následně prchal před Britským námořnictvem.

Bell Rock Lighthouse

Za zmínku také stojí, což se rovněž dovídáme z informačních cedulí, že v okolí Arbroath stojí nejstarší dochovaný maják na světě. Jmenuje se Bell Rock Lighthouse, byl zprovozněn roku 1811 a nachází se na asi 18 kilometrů vzdáleném malém ostrově, v podstatě na „kameni ve vodě“. Odtud patrně také pochází jeho název. Právě zhruba v této vzdálenosti číhají pod hladinou nebezpečné útesy, před kterými maják varuje. Na části těchto jinak skrytých útesů maják stojí. Maják Bell Rock Lighthouse nechal vystavět Robert Stevenson.

Moře poblíž Arbroath, Skotsko

Obr. 1. Moře poblíž Arbroath, Skotsko

Podle místních legend byl na stejném ostrově maják již od středověku. Původní maják prý nechal vystavit místní opat. Ten byl však ukraden místními piráty, které vedl Sir Ralph the Rover. Úmyslně tím odstranil varování o nebezpečí a lodě, které zde díky toho ztroskotaly, vyloupil. Jak říká jedno české přísloví: „Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne“, tak stejně tak i Sir Ralph vykrádal potopené lodě tak dlouho, až jeho loď v těchto místech také ztroskotala.

Ať už jsou legendy o pirátech pravdivé nebo ne, pravda je, že zde ztroskotaly stovky lodí a bylo promarněno tisíce lidských životů, než byl uveden do provozu maják, který před nebezpečím varuje.

Stavba majáku nebyla nijak snadná. Kamenný ostrůvek, na kterém maják stojí, je přes den jen pár hodin nad hladinou. Navíc v zimních měsících jsou v celé oblasti časté bouře. Práce na stavbě byly možné jen v období od dubna do října. Přes všechny tyto překážky trvala stavba jen čtyři roky.

O dva roky později, tedy roku 1813, byla na západ od přístavu v Arbroath postavena signální věž Bell Rock Signal Tower, která sloužila jako pobřežní základna majáku. Nyní se v signální věži nachází muzeum.

Historie Arbroath

Pokud jde o historii, oblast v okolí Arbroath byla osídlená v již v poslední neolitické periodě. Nicméně město Arbroath bylo založeno roku 1178 skotským králem Williamem, známým jako „lev“ (The Lion of the Abbay). Od toho roku je Arbroath považováno za město. Původně se město jmenovalo Aberbrothock, což znamená hrdlo Brothock burn. Brothock burn je potok, který městem protéká.

Opatství v Arbroath (Arbroath Abbay), Skotsko

Obr. 2. Opatství v Arbroath (Arbroath Abbay), Skotsko

V historii Skotska si Arbroath získalo své nezpochybnitelné místo až o necelé 2 století později, když 6. 4. 1320 v opatství Arbroath (Arbroath Abbey) byla sepsána tak zvaná Arbroathská deklarace, což byl dopis psaný místním opatem, adresovaný papeži Johnu XXII, podepsaný mnoha významnými skotskými šlechtici pod vedením krále Roberta Bruce a prohlašující Skotsko za samostatné království nezávislé na Anglii a deklarujícím Skotům národnostní práva.  V historii Skotska se jedná o jeden z nejdůležitějších dokumentů.

V dobách průmyslové revoluce město vzkvétalo a ekonomice se dařilo. Ve město vzniklo až 34 továren na zpracování lněných pláten a látek na plachty. Předpokládá se, že v továrnách v Arbroath byly vyrobeny plachty pro slavnou loď Cutty Sark. Pro mě osobně tato loď příliš slavná není. Vlastně jsem o ní tenkrát slyšel poprvé a také naposledy. Poslední z továren na lněné plátna a plachty byla uzavřena roku 1980.

První přístav v Arbroath byl otevřen roku 1394. Ve 20. století byl v Arbroath velmi rušný rybářský přístav.

Přístav v Arbroath

První přístav byl v Arbroath vybudován roku 1394 na objednávku opata místního opatství, který jeho stavbu rovněž zaplatil. Přístav se tehdy jmenoval Abbot’s Harbour (Opatův přístav). Jednoduchý dřevěný přístav se nacházel na místě dnes známém jako Danger Point a sloužil až do jeho zničení vichřicí v roce 1706. Náhradní přístav, který je používán dodnes, byl zprovozněn až v roce 1734 a rozšířen v letech 1842 a pak ještě 1877. V těch dobách bylo město Arbroath zajímavý obchodních přístav s loděmi plavícími se do Skandinávie, Severní Evropy, nebo také až do Severní Ameriky.

Přístav a Arbroath, Skotsko

Obr. 3. Přístav a Arbroath, Skotsko

Následný vzestup obchodu přinesl městu značné bohatství. Ačkoliv bylo rybaření vždy významnou součástí ekonomiky Arbroath, v okamžicích rozmachu obchodu, byl byl hlavní rybářský přístav v nedalekém Auchmithie. Nicméně, když na začátku 19. století došlo k přesídlování rybářů do Arbroath, logicky se rozšiřovalo i městské rybářské loďstvo a rybářský průmysl vzkvétal.

Neštěstí záchranného člunu

Poblíž přístavní kanceláře se nachází pomník věnovaný památce posádky záchranného člunu pod vedením kapitána jménem Robert Lindsay, která zahynula při neštěstí 27. října 1953. Záchranný člun byl povolán v brzkých ranních hodinách do bouře hledat člun v kritickém nebezpečí. S blížícím se svítáním se pátrání ukázalo jako marné a tak se sedmi členná posádka vracela k přístavu. Když se člun přibližoval k vlnolamu chránící přístav, byl zasažen sérií mimořádně silných vln, čímž přišel o světla a lano bylo hozeno mimo molo. Jeden z členů posádky, jistý Archibald Smith, neštěstí přežil, ostatních 6 členů posádky zahynulo.

Naše cesta směřuje do centra města k budově opatství. O tom ale až příště.

článek je součástí seriálu: Road trip Skotskou vysočinou 2016

Začátkem srpna roku 2016 jsme já, Milan a Honza vyrazili na Skotskou vysočinu, kterou jsme celou projeli půjčeným autem.


diskuse

vložit nový příspěvek