Tisůvka

První den našeho pobytu ve Škrdlovicích se vydáváme na několik nedalekých významných vrcholů. První v cestě bude skalnatý vrchol Tisůvka.

hodnocení článku
  •  

Nikdo nehodnotil


Vaše hodnocení

Škrdlovice

Ve Škrdlovicích jsme ubytování v jednom penziónu, proto nám stačí si najít červenou turistickou značku a vyrazit směrem na Tisůvku. Poté co opustíme obec Škrdlovice, vede nás červená turistická značka nejprve po polní cestě polem a po chvilce nás zavede do lesa. Cesta je více méně po rovině.

Zubačka

Protože jsme ve Škrdlovicích nezačali na turistickém rozcestí, ale na červenou turistickou značku se napojili až za ním, je rozcestí Zubačka prvním turistickým rozcestím, které potkáváme. Křižuje se zde s námi modrá turistická značka, která zprava přichází z obce Cigháj a zleva z obce Nová Huť. Modrou turistickou značkou se nenecháme vykolejit a pokračujeme dále po červené turistické značce.

Po cestě potkáme několik houbařů s košíky plných hřibů. Rozhodneme se, že také zkusíme něco najít a opouštíme cestu. Rostou převážně modráky, které pozná i antihoubový talent jako jsem třeba já. Houbaření netrvá dlouho, po chvilce máme tolik hub, že je nemáme kam dávat a proto pokračujeme dále.

Tisůvka (792 m. n. m.)

Po dvou kilometrech chůze lesem, až na závěrečných pár desítek metrů více méně po rovině, přicházíme k rozcestníku a ke skále Tisůvka. Cesta ze Zubačky i se sběrem hub nám trvá asi půl hodiny.

Tisůvka - Žďárské vrchy

Obr. 1. Tisůvka – Žďárské vrchy

Nepřipojuje se k nám sice žádná turistická značka, podle mapy se k nám ale připojila Naučná stezka Žákova hora – Tisůvka, která vedla z obce Cigháj. Dále povede turistická značka po naučné stezce. Podle informační cedule naučné stezky je Tisůvka přírodní památka. Tisůvka je v podstatě skála, na kterou se dá při dbaní bezpečnosti vylézt. Rozhodně však není určená k tomu, aby se na ní lezlo. Nikde není žádné zábradlí, proto je nutné dbát bezpečnosti anebo nejlépe tam vůbec nelézt. My jsme na vrchol vylezli a udělali několik fotek.

Dle informační cedule je skalní útvar tvořen mignatitizovanými rulami, škoda jen, že nevím co to je. Vznikl procesem mrazového zvětrávání ve čtvrtohorách. Skalní stěny jsou na nejvyšším místě vysoké 18 metrů a celý útvar na délku měří 60 metrů. Kdo si neumí představit výšku osmnácti metrů, tak pro přirovnání na vrcholu jsme byli zhruba na úrovní špiček okolních stromů. Skalní útvar zabírá 0.18 ha a chráněn v kategorii přírodní památka v okruhu padesáti metrů. Dle cedule je možné (není zakázáno) provozovat horolezeckou činnost celoročně.

Tisůvka - Žďárské vrchy

Obr. 2. Tisůvka – Žďárské vrchy

Samotná Tisůvka není holá skála, je na mnoha místech zarostlá mechem a také na několika málo místech z ní vyrůstají malé stromy. Poblíž skály Tisůvka je také mnoho různě „rozházených“ balvanů.

Kromě focení a lezení se na chvíli i zastavíme a uděláme pořádek s hřiby, do teď jsme je nesli v podstatě v rukách nebo kapsách. Nemáme na ně žádný košík a proto musejí vydržet v našich batozích.

Z Tisůvky pokračujeme dále po červené turistické značce směrem na Žákovu horu, která je vzdálená 3 kilometry. Po cestě ale ještě po jednom a půl kilometru nás bude čekat rozcestí U Snítku.

článek je součástí seriálu: Škrdlovice 2012

Na prodloužený podzimní víkend na konci září roku 2012 jsem se vydal se skupinou přátel do Žďárských vrchů. Ubytováni jsme byli v malé obci Šrdlovice.


diskuse

vložit nový příspěvek