Bývalý klášter a zámek ve Žďáru nad Sázavou

Poslední den ve Žďárských vrších strávíme ve Žďáru nad Sázavou. Chceme navštívit Zelenou horu a kostel, který je opravdovým skvostem. Naše prohlídka však začíná v zámku, který byl kdysi klášterem.

hodnocení článku
  •  

Nikdo nehodnotil


Vaše hodnocení

O poutním kostelu svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře se již na webu psalo. Právě na základě zmiňovaného článku jsem se rozhodl, že poutní místo Zelená hora musím někdy navštívit. Prodloužený víkend v nedalekých Škrdlovicích se samozřejmě k této příležitosti nabízel. Prohlídku kostela jsme spojili i s prohlídkou nedalekého kláštera.

Žďár nad Sázavou

Do Žďáru nad Sázavou přijedeme ze Škrdlovic autem a zaparkujeme kousek od kláštera. Klášter Studnice Blahoslavené Panny Marie se nachází nedaleko od poutního místa Zelená hora s kostelem svatého Jana Nepomuckého.

Klášter studnice Blahoslavené Panny Marie – zámek Žďár nad Sázavou

Klášter cisterciáckého řádu je ve skutečnosti „bývalý“ klášter. Založení kláštera se datuje od roku 1252 a k jeho zrušení v roce 1784 přispěl požár. Budova pak chvíli chátrala a postupně se dostala do vlastnictví šlechticů, kteří z ní udělali své sídlo. Proto by se možná místo slova klášter měl používat pojem zámek nebo „bývalý klášter“.

Areál bývalého klášteru ve Žďáru nad Sázavou

Obr. 1. Areál bývalého klášteru ve Žďáru nad Sázavou

Klášter vystavěl cisterciácký řád, což byl mnišský řád založený v jedenáctém století.

Klášter je původně gotický a později v barokním stylu upravený architektem Janem Blažejem Santini-Aichelem, o kterém již byla řeč v článku „Hvězdný“ kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, protože dotyčný byl architektem i nedaleké stavby kostela svatého Jana Nepomuckého.

Areál zámku je komplex budov, z nichž nejvýznamnější je Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše, což se později dovídáme z informačních cedulí. V roce 2009 byl kostel povýšen na „baziliku minor“, což je čestný titul kostela, který převzal pod svou patronaci přímo papež.

K dalším významným stavbám v areálu zámku je kašna Panny Marie na prvním nádvoří zámku, studniční kaple a jízdárna (dnes je zde muzeum knihy).

Areál bývalého klášteru ve Žďáru nad Sázavou

Obr. 2. Areál bývalého klášteru ve Žďáru nad Sázavou

Areál zámku si prohlížíme asi 20 minut a poté se vydáváme na Zelenou horu. Žďárem nad Sázavou prochází naučná stezka Okolo Zelené hory, která má dvě trasy. Případný návštěvník se může vydat po některé z nich. My však chceme jít jen na Zelenou horu.

Areál bývalého klášteru ve Žďáru nad Sázavou

Obr. 3. Areál bývalého klášteru ve Žďáru nad Sázavou

Barokní most ve Žďáru nad Sázavou

Od vchodu do zámku jdeme po chodníku podél hlavní cesty a asi po sto metrech, před mostem, zahneme doleva. Poprvé v dálce spatříme kostel svatého Jana Nepomuckého. Míjíme také první informační ceduli popisující právě onen most. Most pochází z první poloviny osmnáctého století a ozdoben sochami světců byl v roce 1761.

Zelená hora

Pokračujeme dále směrem ke kostelu svatého Jana Nepomuckého. Postupně míjíme informační cedule, kde nalezneme informace o bývalém klášteru a dnes zámku (některé z informací jsem zde již napsal) a také o kostelu na Zelené hoře.

Posledních pár desítek metrů na vrchol Zelené hory vystoupáme po schodech. O tom, co nás tam čeká, si povíme až v příštím díle.

článek je součástí seriálu: Škrdlovice 2012

Na prodloužený podzimní víkend na konci září roku 2012 jsem se vydal se skupinou přátel do Žďárských vrchů. Ubytováni jsme byli v malé obci Šrdlovice.


diskuse

vložit nový příspěvek