Majestátní hrad Hardegg s kulisou romantického městečka a okouzlující přírody kolem

Jedno z turisticky nejoblíbenějších míst v Národním parku Podyjí je městečko Hardegg. Samo o sobě by si takovou pozornost asi nezískalo, ovšem díky majestátní zřícenině hradu tyčící se na vysoké skále ho málokterý návštěvník této oblasti při svých toulkách vynechá.

hodnocení článku
  •  

Nikdo nehodnotil


Vaše hodnocení

Město Hardegg leží přímo na hranici Moravy a Dolního Rakouska, tuto hranici tu tvoří protékající řeka Dyje. Celé zdejší okolí nabízí krásnou čistou přírodu, která se tu zachovala díky nepřístupnosti oblasti v době železné opony. Ta se ale podepsala i na malé hospodářské rozvinutosti městečka a klesajícím počtu obyvatel. Hardegg je tak i dnes vůbec nejmenším městem Rakouska, to mu ale jen přidává na malebnosti a romantické atmosféře. Sevřené v úzké kotlině tvoří příjemnou kulisu vypínajícímu se hradu nad ním.

Hrad Hardegg

Obr. 1. Hrad Hardegg

Historie hradu Hardegg

Hrad Hardegg, který je zdejší dominantou a byl důvodem k založení města, vznikl někdy na přelomu 11. a 12. století. Na skále nad protékající řekou Dyje plnil úlohu strážní pevnosti a během dalších tří století se rozrostl v mohutný hrad, který měl dokonce sedm bran a pět věží. Prvními písemně zmíněnými majiteli jsou v roce 1187 hrabata von Plain. Po jejich vymření se jedním z dalších majitelů Hardeggu stává rod Maidburgů, za kterých je dostavěn obytný palác, kaple a již zmiňované věže. Velký požár z roku 1506 pak ale znamenal téměř zničení hradu. Naštěstí byl však velmi rychle zrekonstruován. Po několika dalších změnách majitelů přešel Hardegg v roce 1731 do vlastnictví říšského hraběte Sigmunda Friedricha von Khevenhüller. To už ale nebyl trvale osídlen a sloužil jen jako lovecké útočiště.

Lovecký sál

Obr. 2. Lovecký sál

V roce 1755 pak přišlo nečekané a devastující zemětřesení, které hrad z části pobořilo. O několik let později, v roce 1764, zachvátil podhradí ničivý požár. Tehdejší majitel panství kníže Johann Josef Khevenhüller poté dovolil lidem z podhradí použít kameny ze zřícených částí hradu pro stavbu nových domů. Chátrání hradu zastavil až na konci 19. století kníže Johann Carl Khevenhüller-Metsch, který nechal mimo jiné vybudovat v kapli rodinnou hrobku. Hrad byl na jeho popud rekonstruován v historizujícím románském a gotickém stylu. Potomci rodu Khevenhüllerů vlastní hrad Hardegg dodnes, konkrétně jde o hraběte Gottharda Pilati von Thassul zu Daxberg. Ten ale bydlí na nedalekém zámku Riegersburg, který také patří do jeho vlastnictví.

Vitrážové okno v hradní kapli

Obr. 3. Vitrážové okno v hradní kapli

Prohlídka hradu

Pokud se na Hardegg vydáte autem, parkoviště najdete hned kousek od hradní brány. Odsud je na tento majestátní hrad velmi pěkný pohled. Pro pěší výletníky nebo cyklisty vede nejkratší cesta z české strany ze 3,5 km vzdáleného Čížova, ovšem zahrnuje poměrně náročné stoupání. Na hradě se prochází bez průvodce, dostanete ale informační leták vytištěný v češtině, takže si sami můžete pročíst zajímavosti z historie hradu přímo při jeho prohlídce. Pro větší skupiny je ale česky mluvící průvodce k dispozici. Asi nejkrásnější a nejzajímavější částí je hradní kaple, kterou zdobí barevné vitrážové okno. Pod kaplí se nachází dvoupatrová hrobka ukrývající ostatky členů rodu Khevenhüllerů. Jinak na hradě najdete ještě zajímavou expozici upomínající císaře Maxmiliána I. Mexického, mladšího bratra císaře Františka Josefa I., který byl v roce 1867 popraven povstalci v Mexiku. Tehdejší majitel panství Johann Carl Khevenhüller-Metsch byl totiž jeho blízký přítel. Z původní vzácné sbírky zbraní a upomínkových předmětů se však po drancování v roce 1945 do dnešních dnů zachovala sotva třetina. I tuto válečnou dobu připomíná na hradě několik zajímavých obrazů a dobových fotografií.

Městečko Hardegg

Obr. 4. Pohled na město Hardegg z hradu

Hrad Hardegg stojí za vidění, ať už kvůli svému důstojnému a majestátnímu vzhledu, zajímavé historii nebo úžasným rozhledům z něj na okolní skalnaté stráně porostlé hustým lesem, protékající řeku a městečko sevřené v údolí.

článek je součástí seriálu: Průvodce národním parkem Podyjí

Martina Limbergová vás provede jediným moravským národním parkem, který se rozkládá podél řeky Dyje.


diskuse

vložit nový příspěvek