Procházka majestátní zříceninou hradu Kollmitz

Zřícenina hradu Kollmitz, pozůstatek kdysi rozsáhlého středověkého hradu, je jedním z oblíbených turistických cílů v moravsko-rakouském pohraničí. Prohlídka těchto ruin je opravdu zajímavá a stojí za to udělat si tu zastávku při toulkách v okolí.

hodnocení článku
  •  

Nikdo nehodnotil


Vaše hodnocení

Mohutná zřícenina hradu Kollmitz se nachází 7 km jihovýchodně od města Raabs an der Thaya. Tyčí se na strmém skalnatém ostrohu, který ze tří stran obtéká řeka Thaya (česky Dyje). K hradu vede úzká lesní silnice spojující z jihu vesnici Kollmitzgraben, ležící v údolí pod hradem, a ze severu obec Kollmitzdörfl. Při přístupu od Kollmitzdörflu narazíte nejdříve na Českou zeď (Böhmische Mauer). Tato zeď postavená v nejužším místě ostrožny je 160 metrů dlouhá a vznikla kolem roku 1450. Měla za úkol chránit hrad před útokem vojsk českého vojevůdce Jiřího z Poděbrad. K samotné hradní bráně je to od České zdi zhruba ještě 300 metrů.

Rozlehlá zřícenina hradu Kollmitz

Obr. 1. Rozlehlá zřícenina hradu Kollmitz

Z historie Kollmitzu

Hrad Kollmitz byl postaven ve 13. století pány z Wallsee. Nahradil tak nedostačující hrad Hauenstein na protějším břehu řeky, který byl poté opuštěn. Úkolem hradu, tak jako jeho předchůdce, bylo chránit důležitý brod přes řeku Thayu. Majitelé se na tomto panství střídali od počátku poměrně často. Z těch významných stojí za zmínku bavorský rod Hofkirchenů, který jej měl v držení od roku 1411. V té době Kollmitz sloužil k zasedání zemskému soudu, ten jej už v druhé polovině 14. století měl několik let pod svou správou.

Pozůstatky renesančního hradního paláce

Obr. 2. Pozůstatky renesančního hradního paláce

Ve vlastnictví rodu Hofkirchenů prošel hrad velkými přestavbami. Původní gotický palác byl stržen a na jeho místě vznikl moderní renesanční palác zámeckého typu. Zůstalo jenom staré středověké sklepení vytesané ve skále, které nejspíše sloužilo jako cisterna k zachytávání dešťové vody, na hradě totiž nebyla studna. Na druhé straně areálu se rozšířilo předhradí a tím také k původní obranné věži (bergfritu) přibyla severněji ještě další válcová věž zvaná Hladomorna. Také se značně rozšířilo a zmodernizovalo opevnění hradu, aby byl schopný odolávat případným útokům. Hofkirchenové však jako příznivci protestantů o panství v roce 1620 přišli, bylo jim zkonfiskováno. Během dalších let následovalo rychlé vystřídání několika majitelů především z řad šlechtických rodů, ale hrad také chvíli spadal pod správu nedalekého kláštera Geras. Roku 1708 jej koupili páni z Raabsu. Ti však bohužel neměli zájem Kollmitz využívat, jen z něj odvezli vše použitelné a pak jej nechali pustnout. Brzy se stal zdrojem levného kamene a od poloviny 18. století z něj již byla zřícenina.

Obranná věž - bergfrit z 13. století

Obr. 3. Obranná věž – bergfrit ze 13. století

Současnost zříceniny Kollmitz

Dnes je hrad každý rok od května do října zpřístupněn veřejnosti a jako jeden z největších svého druhu v celém Rakousku se těší velké oblibě. Dostanete se do něj půlkruhovou vstupní věží s bránou, za kterou se nachází pokladna a občerstvení v bývalé hospodářské budově. Přístupné jsou téměř všechny části hradu, kromě některých nestabilních míst v bývalém renesančním hradním paláci. Vystoupat můžete také na vyhlídky obou věží, klíče od nich vám zapůjčí v pokladně. Z nich si pěkně prohlédnete rozlehlost celého hradního komplexu a mohutnost jeho zdiva.

Vstupní věž s bránou a bývalým padacím mostem

Obr. 4. Vstupní věž s bránou a bývalým padacím mostem

Zřícenina hradu Kollmitz určitě stojí za návštěvu, ocitnete-li se poblíž. Musel to být ve své době opravdu majestátní hrad, jeho pozůstatky právem budí obdiv dodnes.

článek je součástí seriálu: Průvodce národním parkem Podyjí

Martina Limbergová vás provede jediným moravským národním parkem, který se rozkládá podél řeky Dyje.


diskuse

vložit nový příspěvek