Zajímavé vojenské památky v Podyjí

Vojenské objekty z válečných i poválečných let minulého století jsou zajímavými památkami na složité období naší historie. Určitě si zaslouží pozornost návštěvníků, ať už z technického hlediska nebo kvůli uvědomění si zbytečnosti válečných konfliktů. V oblasti NP Podyjí a jeho okolí jich najdete hned několik, které stojí za to navštívit.

hodnocení článku
  •  

Nikdo nehodnotil


Vaše hodnocení

Zajímá vás vojenská historie minulého století? Pak právě na jihu Moravy v okolí Národního parku Podyjí si přijdete na své. Při hranici se sousedním Rakouskem tu v krizových letech před II. světovou válkou vyrostla soustava opevnění, která měla chránit jak samotné hranice, tak důležitá místa za nimi, například hráz Vranovské přehrady. Takové opevňovací systémy byly budovány na více místech naší země, tady na jihu jich je ale poměrně dost zachovalých. Některé z nich jsou upraveny do původní podoby a slouží jako připomínka složitého meziválečného období a následně období „Studené války“. Na každém konci NP Podyjí najdete jednu takovou vojenskou památku, která si zaslouží pozornost.

Muzeum lehkého opevnění Vranov nad Dyjí

Ve Vranově nad Dyjí najdete Muzeum lehkého opevnění, které tvoří dva zrekonstruované řopíky a naučná stezka vedoucí kolem třetího. Řopík je dobové označení pro malé pevnůstky vzor 36 a 37 patřící do linie lehkého opevnění. Název vznikl přenesením zkratky ŘOP – Ředitelství opevňovacích prací, které mělo výstavbu tohoto systému na starosti. Tady na jižní Moravě vyrostly tyto objekty v letech 1936 – 1938 a jejich hlavním cílem konkrétně v tomto místě byla ochrana hráze Vranovské přehrady. Ta byla životně důležitá kvůli svému vlivu na hladinu řeky Dyje.

Řopík ve Vranově nad Dyjí

Obr. 1. Řopík ve Vranově nad Dyjí

První objekt je uveden do stavu, v jakém se nacházel při zářijové krizi roku 1938. V jeho interiéru uvidíte nejnutnější výzbroj a výstroj pro posádku, ventilační soupravu, zrcátkový periskop a lafety pro kulomety, tedy zařízení pro upevnění těchto zbraní. Součástí stavby je granátový skluz a vchodová střílna.

Druhý řopík je zrekonstruován do podoby ze 70. let 20. století, tedy z období „Studené války“, kdy význam opevnění opět vzrostl. Najdete tu výstroj a výzbroj používanou v 60. a 70. letech minulého století, lafetaci, poválečné lapače nábojů a další zajímavosti.

Třetí z těchto řopíků si vybrali v říjnu roku 1938 němečtí ženisté ke zkoušce kvality pevnostního železobetonu a v jejím rámci ho odstřelili. Přestože je to už téměř osmdesát let, vypadá, jako by byl odstřelen teprve nedávno, a je na něm dobře vidět, jak byly tyto objekty betonovány. I ten si tedy zaslouží pozornost.

Exteriér řopíků si můžete prohlédnout kdykoliv, interiér v květnu a červnu o víkendech, v červenci a srpnu pak každý den kromě pondělí.

Druhý řopík v Pevnostním muzeu Vranov

Obr. 2. Druhý řopík v Pevnostním muzeu Vranov

Areál československého opevnění Šatov

Areál československého opevnění v Šatově, který najdete na východní straně NP Podyjí a od Vranova nad Dyjí ho dělí něco málo přes 30 kilometrů, je naopak ukázkou velkého pěchotního srubu. Rozkaz k výstavbě těchto objektů přišel na jaře 1938, kdy bylo rakouské území obsazeno Německem. V plánu jich bylo celkem 41, avšak s výstavbou se skutečně začalo pouze u šesti a ani ty nebyly dokončeny, protože už v září toho roku bylo československé pohraničí odevzdáno Německu. Dostavba těchto několika pěchotních srubů proběhla až v poválečném období, kdy bylo rozhodnuto o jejich reaktivaci. V padesátých a šedesátých letech minulého století byly dokončeny a udržovány ve stavu, kdy by mohly být v případě potřeby okamžitě použity k obraně. Sruby nebyly nikdy obsazeny trvalou posádkou, mohlo k tomu ale bez problémů kdykoliv dojít. Armáda je využívala až do roku 1999, kdy byly vyklizeny. Díky snaze Technického muzea v Brně a Klubu historického vojenství Brno byly ale některé opět vybaveny.

Pěchotní srub MJ-S 3 "Zahrada"

Obr. 3. Pěchotní srub MJ-S 3 „Zahrada“

Areál československého opevnění tvoří především dva objekty. Prvním je pěchotní srub MJ-2 „Úvoz“, který je přístupný pouze zvenku a je postupně upravován do stavu z posledních let užívání armádou. Velmi zajímavý je druhý srub, MJ-S 3 „Zahrada“. Tento pěchotní srub je zrekonstruován do podoby z 80. let 20. století, nechybí samozřejmě dobový nátěr. Objekt je také vybaven výzbrojí používanou v letech 1960 – 1999. Určitě neváhejte využít možnosti prohlídky interiéru. Trvá zhruba 45 minut a při výkladu průvodce se dozvíte mnoho zajímavých informací z druhé poloviny minulého století. Uvidíte všechny místnosti pevnosti včetně ubikací vojáků, kuchyně či hygienického zázemí, takže si můžete udělat obrázek o tom, jak by se tu asi vojákům žilo. Prohlédnete si výzbroj od lehkých osobních zbraní až po dva těžké pevnostní kanóny vzor 44/59, spojovací techniku, malou chemickou laboratoř, vzduchotechniku a další nezbytnou výbavu pro přežití a úspěšnou obranu hranic našeho státu. Srub můžete navštívit v dubnu, květnu a říjnu o víkendech a svátcích, od června do září každý den mimo pondělí.

Těžký pevnostní kanón vzor 44/59

Obr. 4. Těžký pevnostní kanón vzor 44/59

článek je součástí seriálu: Průvodce národním parkem Podyjí

Martina Limbergová vás provede jediným moravským národním parkem, který se rozkládá podél řeky Dyje.


diskuse

vložit nový příspěvek