Křtinský potok

Na naší trase po Naučné stezce Josefovským údolím jdeme podstatnou část trasy kolem ponorného Křtinského potoka. Na jedné z informačních cedulí mezi volně přístupnou jeskyní Jáchymka a Býčí skálou se dovídáme zajímavé informace o Křtinském potoku. Znáte třeba jeho délku, nebo kterými jeskyněmi ve svých ponorech protéká?

hodnocení článku
  •  

Nikdo nehodnotil


Vaše hodnocení

Jáchymka

Od volně přístupné jeskyně Jáchymka pokračujeme po modré turistické značce Naučnou stezkou Josefovské údolí podél Křtinského potoka. Asi po deseti minutách chůze přicházíme k další informační ceduli naučné stezky, která pojednává právě o Křtinském potoku.

Křtinský potok

Křtinský potok je jeden z ponorných potoků v Moravském krasu. Ponorný znamená, že část jeho toku je v podzemí v jeskyních. Z informační cedule se dovídáme, že Křtinský potok pramení na svazích Proklestu 1 kilometr severně od Bukoviny. Po průtoku nekrasovým Lučním údolím následuje průtok krasovým Křtinským údolím aby se následně v Adamově vlil do Svitavy jako levostranný přítok. Délka toku je 15.3 kilometru, celková plocha povodí je 70 kilometrů čtverečních a průměrný průtok je 250 litrů za sekundu.

V Křtinském údolí se potok v několika ponorech ztrácí v podzemí. Nad ponory v délce asi 3,5 kilometru se nachází po většinu roku vyschlé koryto potoka, ve kterém voda protéká pouze za zvýšeného vodního stavu. Ostatně kolem jednoho vývěru Křtinského potoka dnes ještě půjdeme. Naučná stezka nás tam zavede.

Křtinský potok - Josefovské údolí, Moravský kras

Obr. 1. Křtinský potok – Josefovské údolí, Moravský kras

V podzemí protéká křtinský potok zatím skoro zcela neznámou jeskynní soustavou s jeskyněmi Vokounka, Rudolfka, Nová Drátenická, Výpustek, s Jestřábí skála.

Dále se na informační ceduli dovídáme o Huťském rybníku. Jedná se o jeden ze dvou rybníků (spodní rybník), které byly využívány pro sklářskou huť. Rybník je významnou lokalitou rozmnožování obojživelníků. Každé jaro v okolí rybníka migruje velké množství žab, především skokanů a ropuch. Páří se zde a kladou zde vejce. Při přechodu přes nedalekou vozovku jich obvykle mnoho zahynulo. Z toho důvodu zde byly vybudovány migrační bariéry a žáby jsou přes silnici přenášeny. Druhý, horní, rybník byl již zrušen.

Pokračujeme dále po modré turistické značce a po pár minutách přejdeme přes Křtinský potok a modrá turistická značka náš odvádí od Křtinského potoka směrem k asfaltové cestě procházející Josefovským údolím.

Pomník Josefa Pelíšky

Ještě než dojdeme k cestě, míjíme pomník Josefa Pelíšky. Prof. Ing. dr. Josef Pelíšek DrSc. byl profesorem geologie a lesnické pedologie. Jeho působištěm byla Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.

Býčí skála – rozcestí

Přejdeme přes cestu a přicházíme k ceduli, která nás opět informuje, že se nacházíme v Národní přírodní rezervaci Býčí skála. Je zde také nepojmenované turistické rozcestí. Až z mapy se dovídáme, že rozcestí se jmenuje Býčí skála – rozcestí. Dovíme se, že z Adamova jdeme již 5 kilometrů. Zleva se k nám připojuje žlutá turistická značka vedoucí od Máchova památníku. Žlutá turistická značka nyní nějakou chvíli povede společně s naší modrou turistickou značkou. Trochu nás mate, že v našem směru není žádná cedule. Zmást se ale nenecháme, mapa mluví jasně, modrá turistická značka pokračuje dále po asfaltové cestě k nedaleké jeskyni Býčí skála.

Opačným směrem, asi 150 metrů po asfaltové cestě se nachází křižovatka vedoucí do Josefova. U Josefova pomyslně končí Josefovské údolí a dále již půjdeme Křtinským údolím. Na tomto rozcestí také končí Naučná stezka Josefovským údolím.

Největší zajímavostí u rozcestí je vývěr Jedovického potoka, o tom ale až v příštím díle.

článek je součástí seriálu: Moravský kras 2016

Na jaře roku 2016 jsme se vydali na prodloužený víkend do Moravského krasu obdivovat nejen krásy zdejších dostupných jeskyní.


diskuse

vložit nový příspěvek