Punkevní jeskyně

Po Naučné stezce Macocha přicházíme k Punkevní jeskyni, kde máme rezervovanou prohlídku. Vlastně se tak opět na chvíli podzemím vrátíme k propasti Macocha a prohlédneme si propast zespoda. Z vrchu jsme ji již viděli. Prohlídka slavné punkevní jeskyně, která se skládá ze suché části a z plavby podzemním řečištěm Punkvy, jistě stojí za to.

hodnocení článku
  •  

Nikdo nehodnotil


Vaše hodnocení

U vchodu do Punkevní jeskyně se usadíme na lavičky a čekáme na začátek naší prohlídky. Kousek od budovy, která je zároveň vstupem do Punkevní jeskyně, je dolní stanice lanovky vedoucí k Macoše. Opačným směrem je kousek od budovy, v podstatě přímo vedle budovy, Vývěr Punkvy, místo kde ponorná řeka Punkva vyvěrá z jeskyně. Tímto vývěrem opouštějí návštěvníci Punkevní jeskyně jeskyni na loďkách, čímž ukončují návštěvu jeskyně.

Dolní stanice lanovky mezi Punkevní jeskyní a propastí Macocha - Moravský kras

Obr. 1. Dolní stanice lanovky mezi Punkevní jeskyní a propastí Macocha – Moravský kras

Chvíli čekání si krátíme čtením informačních cedulí pojednávajících o Punkevní jeskyni. Slavná Punkevní jeskyně a ještě slavnější propast Macocha představují pouhý zlomek složitého krasového systému. Veřejnosti přístupné jeskyně Moravského krasu jsou jen zakončeními systému Amatérské jeskyně vytvořenými vodními toky Sloupského potoka a Bílé vody.

Prohlídka Punkevní jeskyně

Prohlídka Punkevní jeskyně je rozdělena na dvě části, pěší a plavbu. První část vede starým, dnes již vodami opuštěným řečištěm Punkvy s bohatou krápníkovou výzdobou. Trasa po souši je dlouhá přibližně 720 metrů a jejím zakončením je dno propasti Macocha. Až na dně Macochy, při pohledů vzhůru, si člověk teprve uvědomí, jak neuvěřitelně hluboká je Macocha. Při pohledu z vrchu do hlubin nepůsobí až tak kolosálním dojmem, jako při pohledu ze dna nahoru. Pěší trasa vede přes Přední Dóm, Hlinité síně, Reichenbachův dóm a Zadní dóm. Ze dna propasti pokračuje druhá část prohlídky, tentokrát na loďkách po říčce Punkvě, většinou uměle upravenými chodbami. Druhá, „plavební“ část prohlídky je dlouhá asi 450 metrů a návštěvník na ní může mimo jiné spatřit tak zvané mosty, což jsou skalní oblouky nacházející se pod hladinou Punkvy. Na loďce návštěvník mimo jiné navštíví Pohádková jezera s krápníkovou výzdobou. Na posledním Pohádkovém jezeře návštěvníci z loděk vystoupí a absolvují krátkou pěší cestu ke krápníkovému Masarykově dómu, který je součástí jeskynního systému Skleněných dómů. Z Masarykova dómu se návštěvníci vrací opět do loděk a Vývěrem Punkvy opouštějí Punkevní jeskyni.

Ponorná řeka Punkva vytékající z Punkevní jeskyně, Moravský kras

Obr. 2. Vývěr Punkvy – ponorná řeka Punkva vytékající z Punkevní jeskyně, Moravský kras

Je dobré si lístky do Punkevní jeskyně koupit předem a tím si zajistit i rezervaci na určitou hodinu, tak jak jsme to udělali my. O návštěvu Punkevní jeskyně je dost zájem a návštěvník bez rezervace může být zklamán, protože už třeba budou vyprodány vstupenky.

Historie Punkevních jeskyní

Z informačních cedulí se rovněž dovídáme něco málo o historii objevování a zpřístupňování Punkevních jeskyní lidem. K finálnímu prozkoumání a zpřístupnění systému Punkevních jeskyní došlo v první polovině 20. století pod vedením K. Absolona. Shrňme si však kompletní historii v několika bodech.

Po prohlídce Macochy se vydáme dále po modré turistické značce kolem dolní stanice lanovky vedoucí k Macoše. Dále pokračujeme po naučné stezce Macocha.

článek je součástí seriálu: Moravský kras 2016

Na jaře roku 2016 jsme se vydali na prodloužený víkend do Moravského krasu obdivovat nejen krásy zdejších dostupných jeskyní.


diskuse

vložit nový příspěvek