Kostel Panny Marie pomocnice křesťanů na Gruni

Po hřebenu Gruň pokračuji dále po Naučné stezce Gruň - Bílý Kříž. Zastavuji se mimo jiné u kulturní památky Kostel Panny Marie pomocnice křesťanů.

hodnocení článku
  •  

Nikdo nehodnotil


Vaše hodnocení

Nacházím se u informační cedule o Meteoritu Morávka. Meteorit Morávka je meteorit, který 6. 5. 2000 dopadl na území Beskyd. Z původní odhadované hmotnosti 1,5 tuny (s odchylkou 0,5 tuny) dopadlo na zem odhadem několik desítek kilogramů, z čehož bylo nalezeno jen 1,4 Kg v 6 úlomcích. Meteorit je zvláštní tím, že díky popisu svědků, 3 amatérských videozáznamů, záznamů ze 16 seizmických stanic převážně z Ostravska a 1 infrazvukové stanici v Německu, se podařilo zmapovat dráhu atmosférou a dále tím i určit jeho dráhu ve vesmíru. Meteoritů, u kterých se podařilo zjistit dráhu ve vesmíru je na celém světě jen 21 a označují se jako meteority s rodokmenem.

Nevím proč je informační cedule zrovna zde, možná se zde v okolí našel nějaký úlomek. Rozhodně velký balvan, který se u cedule nachází meteoritem není. Něco takového kdyby dopadlo na zem, udělalo by to pořádnou paseku nejen na pasece, kde se kámen nachází.

Kozlena (810 m. n. m.)

Pokračuji dále po žluté turistické značce a přicházím k rozcestí Kozlena. Kozlena je turistické rozcestí pojmenované po vrcholu nacházejícího se spíše blíž horské chaty Švarná Hanka, než místa, kde se právě nacházím. Zleva se připojuje zelená turistická značka z Poledňany. Zhruba od rozcestí začínají domy osady Gruň. Pokračuji dále po žluté a zelené turistické značce.

Kostel Panny Marie pomocnice křesťanů

Po pár minutách chůze přicházím k dřevěnému kostelu zasvěceném Panně Marii. Z informační cedule se dovídám historii kaple. Roku 1773 umístil místní rolník Šimon Tomeček na kamenný podstavec lidovou sošku Panny Marie. Od té doby se na tomto místě scházejí věřící z okolí k modlitbám. Nejprve tak činili pod širým nebem.

Kostel Panny Marie, pomocnice křesťanů na Gruni, Moravskoslezské Beskydy

Obr. 1. Kostel Panny Marie, pomocnice křesťanů na Gruni, Moravskoslezské Beskydy

Roku 1847 nechal Bavorský kaplan Jan Špaček nad sochou sbít jednoduchou dřevěnou kapli, sloužící jako přístřešek pro věřící. V té době vzniká tradice poutí k tomuto místu. Farář Filip Habernal, shodou náhod Špačkův spolužák, určil ve své závěti z roku 1868 výnos ze dvou rolí v Domoslavicích na budoucí výstavbu kostelíka, který měl být náhradou za provizorní dřevěnou kapli.

Věž kostela Panny Marie, pomocnice křesťanů na Gruni, Moravskoslezské Beskydy

Obr. 2. Věž kostela Panny Marie, pomocnice křesťanů na Gruni, Moravskoslezské Beskydy

Roku 1887 se začaly zdít základy a kácet stavební dřevo. Samotnou stavbu provedl dle nákresů stavitele Heinricha roku 1890 mistr tesař Stanislav Pětroš z Frýdku. Roku 1891 byla stavba dokončena, instalovány dva zvony a 1. října 1891 byl kostel i se zvony vysvěcen.

Roku 1959 byla do kaple zavedena elektřina. V 70. letech 20. století byla nahrazená původní šindelová střecha plechovou krytinou. 8. října 2002 byl kostel vyhlášen kulturní památkou.

Kostel je 17 metrů dlouhý, 10 metrů široký a i s věží je 20 vysoký.

Kostel Panny Marie, pomocnice křesťanů na Gruni, Moravskoslezské Beskydy

Obr. 3. Kostel Panny Marie, pomocnice křesťanů na Gruni, Moravskoslezské Beskydy

Udělám několik fotek a pokračují dál osadou Gruň. Po pár minutách chůze přicházím k budově školy.

Gruň – Školisko

Informační cedule mě upozorňuje, že nedaleká budova je bývalá základní škola Petra Bezruče. Byla postavená roku 1930 a učilo se v ní až do roku 1972. Kromě této školy zde byly v minulosti další školní budovy. Proto se zdejší části osady Gruň říká Gruň – Školisko. První škola na Gruni byla postavená roku 1861 a vyučovalo se v ní jen 3 dny v týdnu. V ostatní dny učil místní učitel Josef Rudolf jinde. Stála v místech, kde je umístěná informační cedule.

Roku 1911 již místní škola nestačila na množství dětí a tak byla vystavěná nová dřevěná škola 300 metrů od místa, kde se nacházím. Po přestěhování inventáře bohužel 19.9.1911 vyhořela. Třetí, již zděná škola, byla právě zmíněná Bezručova škola, která byla postavena roku 1930.

Gruň – hotel Charbulák (820 m. n. m.)

Po ani ne pěti minutách chůze přicházím k hotelu Charbulák a ke stejnojmennému rozcestí. Usedám na pozdní oběd.

 

článek je součástí seriálu: Cesta přes hraniční hřeben v Beskydech 2017

Na dva červencové státní svátky roku 2017 jsem se rozhodl udělat si dvou denní tůru v Moravskoslezských Beskydech po hraničním hřebenu mezi Českou republikou a Slovenskem. Cesta vedla ze sedla Bumbálka až na Bílý kříž, kde jsem opustil hraniční hřeben a vydal se na Grůň.


diskuse

vložit nový příspěvek