Gruň

Z osady Gruň se vydávám dolů do Starých Hamrů na autobus, kde můj dvou denní výlet končí. Cestou se z informačních cedulí dovídám informace o okolí a jeho historii.

hodnocení článku
  •  

Nikdo nehodnotil


Vaše hodnocení

Charbulák

Po pozdním obědu v hotelu Charbulák se porozhlédnu po okolí. Z informační cedule o hotelu Charbulák se dovídám něco málo z historie a také kdo slavný jej navštívil. Na místě dnešního hotelu stála dříve turistická ubytovna z roku 1918. Ta byla v letech 1928 – 1929 přestavěna na hotel. Z významných osobností, které hotel navštívili můžeme zmínit především básníka Petra Bezruče, nebo spisovatele Vladislava Vančuru. Také zde byly herci Hugo Haas a Vlastimil Brodský. Z oblasti vědy je potřeba zmínit laureáta Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského. Jmen je zde vyjmenovaných více, ale mě osobně další jména nic neříkají.

Hotel Charbulák na Gruni - Moravskoslezské Beskydy

Obr. 1. Hotel Charbulák na Gruni – Moravskoslezské Beskydy

Kousek od hotelu Charbulák je parkoviště a u něj budova horské služby. Na nedaleké informační ceduli se dovídám, že horská služba ve Starých Hamrech vznikla 25. ledna 1952. Cedule zde byla umístěna v roce 2012 k 60. výročí vzniku horské služby.

Gruň

Nacházím se na konci hřebene Gruň, který se táhne až k Bílému Kříži, kde se nachází jeho druhý konec. Na konci, kde se právě nacházím je také osada Gruň, pojmenovaná po hřebeni, která je součástí níže položené obce Staré Hamry. S pojmem Gruň se můžeme setkat na mnoha horách. Gruň znamená dlouhý, převážně plochý nezalesněný horský hřeben. Nejen, že je nezalesněna horní část hřebene, ale mnoho lesů nebývá ani na svazích. Takové horské hřebeny lidé dříve pojmenovávali Gruň. Proč je zde tedy poměrně dost stromů?

Hřeben Gruň je poslední odlesněný hřeben na bývalém Těšínském panství. Ještě před 200 lety zde mnoho stromů nebylo a na odlesněných loukách se pásla domácí zvěř. Panství ale začalo půdu násilně zabírat a pastevce vyhnalo do údolí. Dalo se o tom přečíst na mnoha informačních cedulích po cestě na hřebeni Gruň, o kterých jsou minulé díly seriálu. Zabranou půdu panství obvykle zalesňovalo, nebo se sem les vrátil sám.

Na informační ceduli se dovídám, že Moravskoslezské Beskydy jsou jediným českým pohořím, kde v současné době společně žijí všechny tři druhy velkých šelem. Jedná se o rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého. Z nichž pro člověka může být nebezpečný jen za určitých okolností medvěd. Všechny tři šelmy jsou pro les velmi přínosné. Dnes v celé CHKO Beskydy podle odhadů žije 15 – 20 rysů, 10 – 15 vlků a 2 – 5 medvědů.

Z Gruně, od hotelu Charbulák, se vydávám po žluté turistické značce směr Janikula a dále dolů na autobus.

Janikula (800 m. n. m.)

Asi po půl hodině klesání přicházím k osadě Janikula. Pár minut chůze za ní přicházím k stejnojmennému rozcestí. Žlutá turistická značka vede dále na autobusové zastávky Staré Hamry – škola a Staré Hamry – most. Ne všechny spoje z nich však jezdí. Já se vydávám po modré turistické značce, která zde začíná, směrem na Staré Hamry, rozcestí Černá. Odkud můj spoj pojede. Rozcestí je vzdáleno dva a půl kilometru.

Cesta z Gruně do Starých Hamrů

Obr. 2. Cesta z Gruně do Starých Hamrů

Školeny

Po cestě procházíme osadou Školeny. Ještě u osady Janikula byla informační cedule pojednávající právě o Školenách. Osada vznikla v dobách, kdy se pronásledovaná evangelická chudina uchylovala do hor. V osadě Školeny se evangelíci scházeli, radili a školili ve slově božím. Odtud vznikl název Školeny. Dodnes se zde zachovaly dřevěnky místního typického stavebního slohu.

Staré Hamry – Černá (521 m. n. m.)

Asi po 3/4 hodiny klesání z Janikuly přicházím k rozcestí Staré Hamry – Černá, kde na autobusové zastávce končí můj dvou denní výlet v Beskydech.

 

článek je součástí seriálu: Cesta přes hraniční hřeben v Beskydech 2017

Na dva červencové státní svátky roku 2017 jsem se rozhodl udělat si dvou denní tůru v Moravskoslezských Beskydech po hraničním hřebenu mezi Českou republikou a Slovenskem. Cesta vedla ze sedla Bumbálka až na Bílý kříž, kde jsem opustil hraniční hřeben a vydal se na Grůň.


diskuse

vložit nový příspěvek