Kateřinská jeskyně a Dům přírody Moravského krasu

Začteme se do informačních cedulích pojednávajících o Kateřinské jeskyni a poté se vydáme přes Dům přírody Moravského krasu k významnému turistickému centru Moravského krasu, ke Skalnímu mlýnu.

hodnocení článku
  •  

Hodnotil 1 člověk


Vaše hodnocení

Kateřínská jeskyně

Kateřinská jeskyně je součást zatím neznámého jeskynního systému mezi Suchým žlebem a propastí Macocha. Jeskyně je tvořena dvěma rozsáhlými dómy a jedná se o velmi staré řečiště, ve kterém se již vody nenacházejí. Tak zvaný Hlavní dóm, nacházející se pár desítek metrů od vchodu, je se svými rozměry 95 x 44 x 20 metrů jednou z největších přirozených podzemních prostor v České republice.

V Kateřinské jeskyni čeká návštěvníka zajímavá krápníková výzdoba. Mimo jiné se zde nachází skupina mimořádně úzkých a až 4 metry vysokých hůlkových stalagmitů v místě zvaném Bambusový lesík. K symbolům jeskyně patří zvláštní kamenný pilíř, který je pojmenován Čarodějnice.

Vstup do Kateřinské jeskyně - Moravský kras

Obr. 1. Vstup do Kateřinské jeskyně – Moravský kras

Krom toho, že Kateřinská jeskyně je významná archeologická i paleontologická lokalita, je také nalezištěm kostí jeskynních medvědů, kteří zde hledali úkryt k zimnímu spánku. Kateřinská jeskyně je také významným zimovištěm netopýrů. Jedním z nejdůležitějších zimovišť v Moravském krasu. Díky toho probíhá v jeskyni výzkum pohybu netopýrů během ročních sezón a také počet vletů a výletů do/z jeskyně. Odhadem v jeskyni žije asi 200 netopýrů. V počtu kolem 100 jedinců je zde zastoupen netopýr velký a dále zde nalezneme asi 50 jedinců vrapence malého. Z důvodů ochrany zimovišť netopýrů je Kateřinská jeskyně vždy od listopadu do konce ledna uzavřená.

Tolik informace z informačních cedulí u jeskyně.

Kateřinská jeskyně – rozcestí

Na informační ceduli u budovy, kde se prodávají vstupenky se dále dovídáme že díky vynikající akustice je Kateřinská jeskyně využívána k hudebním produkcím a koncertům.

Informační centrum u Kateřinské jeskyně - Moravský kras

Obr. 2. Informační centrum u Kateřinské jeskyně – Moravský kras

Do jeskyně nemáme v plánu jít. Pokračujeme dále po Naučné stezce Macocha, která nás dále vede po žluté turistické značce asfaltovou cestou směrem ke Skalnímu mlýnu. Mezi Skalním mlýnem, Kateřinskou jeskyní a Punkevní jeskyní jezdí turistický vláček, který lze využít. Trasa ale není nijak dlouhá.

Dům přírody Moravského krasu

Asi po dvě stě metrech přicházíme k Domu přírody Moravského krasu. Jedná se o informační centru, kde je možné si prohlédnout také interaktivní expozici a s ní se seznámit se zajímavostmi místní krasové krajiny.

Dům přírody Moravského krasu

Obr. 3. Dům přírody Moravského krasu

Skalní mlýn – hotel

Pár metrů za budovou Domu přírody Moravského krasu přejdeme přes řeku Punkvu k rozcestí Skalní mlýn – hotel. Doleva je pár desítek metrů turistické centrum známé pod názvem Skalní mlýn, napravo pak vede cesta přes roklinu Pustý žleb k Punkevní jeskyni. Nemáme moc času, jsme do Punkevní jeskyně objednáni na určitý čas a nechceme prohlídku zmeškat. Rozhodneme se, že Skalní mlýn nenavštívíme. Zahýbáme doprava do Pustého žlebu a pokračujeme po březích ponorné řeky Punkvy.

článek je součástí seriálu: Moravský kras 2016

Na jaře roku 2016 jsme se vydali na prodloužený víkend do Moravského krasu obdivovat nejen krásy zdejších dostupných jeskyní.


diskuse

vložit nový příspěvek