Český Krumlov – jihočeská perla s osobitým kouzlem

Český Krumlov, ležící v Jihočeském kraji 22km jihozápadně od Českých Budějovic, je pro mne jedním z nejkrásnějších měst u nás. A věřím, že nejenom pro mne. Však celé jeho historické centrum s hradebním a zámeckým komplexem v čele je zapsáno na seznamu Světového dědictví UNESCO. Pojďte se podívat na zajímavosti tohoto jedinečného místa.

hodnocení článku
  •  

Nikdo nehodnotil


Vaše hodnocení

Historie města

Český Krumlov byl založen v roce 1274 jako podhradí menšího hradu, který v zákrutách mezi dvěma řekami, Vltavou a Polečnicí, nechal o několik desítek let dříve postavit Vítek z Prčiče, zakladatel rodu Vítkovců. Z malého podhradí se v průběhu let postupným rozšiřováním stalo významné město, jehož vrchol slávy nastal v 14. a 15. století. Tehdy panství vlastnil rod Rožmberků a s jeho sílící mocí vzrůstalo i jejich panství. Rozšiřovali svůj hrad, až z něj vybudovali renesanční zámek, a také nechali vystavět mnoho gotických a renesančních domů, které dnes patří mezi chlouby Českého Krumlova. Ale nebyli jediným významným rodem, který v Krumlově sídlil. Svou stopu tu zanechali i mocní Eggenberkové a Schwarzenberkové.

Část historického centra Českého Krumlova při pohledu z hradeb

Obr. 1. Část historického centra Českého Krumlova při pohledu z hradeb

Nejvýznamnějšími historickými částmi Českého Krumlova jsou Vnitřní město a čtvrť Latrán. Při vzniku podhradí šlo o dvě samostatná města, která spolu soupeřila v oblasti městských práv a obchodu až do roku 1555, kdy Vilém z Rožmberka rozhodl o jejich spojení v jedno město.

Jedna z historických ulic města s hradem v pozadí

Obr. 2. Jedna z historických ulic města s hradem v pozadí

Vnitřní město

Vnitřní město zabírá plochu necelých 10 km2 a je ze všech stran obklopeno meandrem řeky Vltavy. Jeho střed tvoří čtvercové náměstí Svornosti, z nějž se rozbíhá systém ulic a uliček s mnoha malebnými stavbami z období gotiky a renesance. Mezi nejvýznamnější stavby patří například renesanční radnice, kostel sv. Víta, Krčínův dům, Vlašský dvůr nebo jezuitská kolej. Nachází se tu také různá muzea. My navštívili Muzeum tortury a Muzeum voskových figurín, obojí bylo velmi zajímavé.

Náměstí Svornosti

Obr. 3. Náměstí Svornosti

Čtvrť Latrán

Čtvrť Latrán má podobnou rozlohu jako Vnitřní město a nachází se tu také spousta vzácných gotických a renesančních domů. Z nejdůležitějších památek jmenujme třeba Zámecký pivovar, Minorický klášter nebo Budějovickou bránu. Ze čtvrti Latrán se vstupuje přes předhradí do areálu hradu a zámku Český Krumlov.

Kostel sv. Víta

Obr. 4. Kostel sv. Víta

Pokud do města zavítáte o prázdninách a ještě k tomu o víkendu, počítejte s všudypřítomnými davy turistů všech možných národností. Český Krumlov je totiž jedním z nejčastějších cílů zahraničních turistů u nás. Potkáte tu také mnoho vodáků, řeka Vltava je v tomto úseku velmi oblíbená. Ve všední dny se tu však přece jen dá užít i trocha klidu. Jestli máte tu možnost, doporučuji vyhradit si na Český Krumlov více, než jen jeden den. Projít si všechna zajímavá zákoutí historického centra města a vychutnat si jeho skvělou atmosféru zabere dost času. Ale bude to báječně strávený čas, alespoň pro mne rozhodně byl.

diskuse

vložit nový příspěvek