Mariánský kopec (Hora Matky Boží)

Jeden den o Velikonocích 2012 se vydáváme na poutní místo, které je nedaleko od Králíků, na Mariánský kopec (Hora Matky Boží).

hodnocení článku
  •  

Hodnotil 1 člověk


Vaše hodnocení

Náš výlet začínáme v městečku Králíky, kde máme i ubytování. Kousek od nás je turistické rozcestí naučné stezky Vojenské historie Králíky. Toto rozcestí nás bude jen navigovat směrem k náměstí, kde v podstatě teprve začne náš výlet.

Pod Hůrkou (582 m. n. m.)

Pod Hůrkou je turistické rozcestí naučné stezky vojenské historie Králíky. Naučná stezka je zelená a nejedná se o klasickou turistickou značku. Zelený pruh je diagonálně přes značku, zatímco klasická turistická značka má pruh horizontálně rovně uprostřed značky. Jedná se o naučnou stezku. My po ní půjdeme pouze půl kilometru na náměstí.

Králíky malé náměstí

Po chvilce přicházíme na turistickém rozcestí Králíky malé náměstí. Zde přecházíme na žlutou turistickou značku. Na náměstí jsme nemuseli ani dojít, protože se nyní budeme kousek vracet. Po chvilce se vymotáme z města, projdeme portálem do aleje a mírně začneme stoupat alejí. Mírné stoupání se postupně změní na prudší. Klášter na kopci je již chvilkami vidět. Za sebou mám naopak pěkné vyhlídky na město Králíky.

Králíky - alej ke klášteru na Kopečku (Hora Matky Boží)

Obr. 1. Králíky – alej ke klášteru na Kopečku (Hora Matky Boží)

Asi v polovině stoupání míjíme stavbu, patrně malou kapli. Délka trasy na Kopeček je asi dva kilometry.

Kopeček – Hora Matky Boží

Alej a klášter na Kopečku

Obr. 2. Alej a klášter na Kopečku

U budovy kláštera na Kopečku jsem asi po půl hodině cesty z náměstí. V mapě je místo značené jako Kopeček a dle mapy je nedaleko Mariánský kopec. Všude ale na různých informačních cedulích v klášteře je místo pojmenováno jako Hora Matky Boží. Na vrcholu je poměrně rozsáhlý komplex klášterních budov. Dále je zde Poutní dům a restaurace. Klášter je církevní památka a celá oblast na Kopečku je pro křesťany významné poutní místo. Podle informačních nástěnek v kapli je kaple stará mírně přes 300 let. Vysvěcená byla 21. srpna 1700.

Klášter na Kopečku (Hora Matky Boží) - kousek od města Králíky

Obr. 3. Klášter na Kopečku (Hora Matky Boží) – kousek od města Králíky

Vydáme se na prohlídku kláštera. Po zaplacení vstupného se návštěvník prochází mezi velkou sbírkou obrazů s církevní tématikou. Mnoho obrazů je ze života Ježíše Krista a také je zde mnoho obrazů lidí, kteří byli po smrti církví prohlášení za svaté. U mnoha obrazů je také krátký historický popis osoby, která je na obraze zachycena.

Další zajímavou raritou je hrobka a také Svaté schody.

Hrobka

Hrobka pochází z roku 1704. Obvykle bývají hrobky pod kaplí, zde je kaple trochu mimo hrobku. Navíc velkým unikátem je, že v hrobce nejsou mrtví pohřbení v rakvích, ale jsou omotáni do látky. V hrobce jsou pochování příslušníci řádu servitů a redmptoristů, kteří spravovali klášter. Další zajímavostí je způsob pohřbívání. Mrtví se postupně ukládali do hrobů zabalení v látce. Až došly hroby a zemřel další člen komunity, byl otevřen nejstarší hrob, ostatky zemřelého vybrány a vloženy do „uložiště“. Tím se uvolnil hrob a nový mrtvý se pohřbil do něj. To je důvod, proč je zde více desek se jmény než hrobů.

Tyto a spousty dalších informací jsou na nástěnných informačních tabulích.

Svaté schody

Podle křesťanské legendy (zmínka je v evangeliu), když byl Ježíš předveden před soud Piláta v Jeruzalémě, musel vyjít po schodech. Z vyčerpání a bolesti však nebyl schopen chodit a proto je vyšel po kolenou. Tyto schody byly údajně z Jeruzaléma ve 4. století převezeny do Říma, kde jsou dodnes. Na několika místech na světě existuje kopie těchto schodů. V klášteře na Kopečku (Hora Matky Boží) je jedna z kopií. Součástí jednoho z křesťanských rituálů je vystoupat tyto schody po kolenou, jako Ježíš Kristus. Právě přítomnost těchto schodů dělá z kláštera jedno z nejvýznamnějších poutních míst v České Republice, kdy se zde sjíždějí poutníci, aby tyto schody vystoupaly.

Budova v klášteře na Kopečku, kde se nacházejí Svaté schody

Obr. 4. Budova v klášteře na Kopečku, kde se nacházejí Svaté schody

Prohlídka kláštera a kaple nám zabere přes hodinu. Poté se stavíme v restauraci na oběd a budeme pokračovat dál okružní cestou.

článek je součástí seriálu: Velikonoce v Králikách 2012

O Velikonocích 2012 jsme s partou přátel vyrazili do městečka Králíky v Jeseníkách a udělali několik zajímavých výletů.


diskuse

vložit nový příspěvek