Hnanice a Šatov

Náš výlet ze Znojma do Hnanic ukončíme příchodem do Hnanic. Pojďte si přečíst, co vše se o Hnanicích a nedalekém Šatově lze dočíst na informačních cedulích.

hodnocení článku
  •  

Nikdo nehodnotil


Vaše hodnocení

Na Fládnické cestě

Po deseti minutách od rozcestí Pod Šobesem přicházíme přicházíme k rozcestí Na Fládnické cestě, kde je malá kaple. Nedaleko se k nám zleva připojí zelená turistická značka, která vede z vyhlídky Devět mlýnů. Po dalších pár metrech je nalevo budova hotelu Vinice Hnanice. Napravo přitom míjíme informační cedule pojednávající o obci Hnanice. Jsme na samém pokraji obce Hnanice.

Kaple u rozcestí Na Fládnické cestě poblíž obce Hnanice

Obr. 1. Kaple u rozcestí Na Fládnické cestě poblíž obce Hnanice

Historie obce Hnanice

Nejstarší písemná zmínka o obci Hnanice je z roku 1201 a už v té době se zde pěstovala vinná réva. Obec v té době patřila klášteru v Louce u Znojma. Původní kaple pocházela ze 13. století. Vedle kaple bývala vždy studánka a o vodě z ní, která měla údajně léčivou moc, se vyprávěly legendy. Zázračná studánka lákala poutníky a tak se v roce 1480 začaly v obci vybírat milodary na stavbu nového poutního kostela. Nový kostel v Hnanicích byl vysvěcen v roce 1510. v roce 1541 se Hnanice staly součástí Jaroslavského panství a s obcí Jaroslavice byly spojeny až do poloviny 19. století. Nejpozději roku 1563 byly Hnanice povýšeny na město. Na přelomu 16. a 17. století místní obyvatelé přešli od katolictví k luteránství. Vše vyvrcholilo roku 1581, kdy odmítly platit Louckému klášteru vinný desátek.

Z dalších významných historických událostí lze zmínit:

  1. Na konci třicetileté války vyhořel místní kostel.
  2. Roku 1743 udělila císařovna Marie Terezie Hnanicím privilegium pořádat týdenní trhy. O sobotách se zde obchodovalo s obilím a vínem.
  3. V době napoleonských válek se zde po bitvě u Slavkova usadily 3 kumpanie Francouzů.
  4. 30.5.1808 Hnanicemi projížděl a na chvíli Hnanice navštívil rakouský císař František I.
  5. Roku 1812 byla postavena zdejší škola.
  6. Ke konci roku 1918 se Znojmo stalo centrem odporu proti připojení Jižní Moravy k Československé republice. Československá vláda získala tuto oblast pod kontrolu až v prosinci 1918, kdy oblast obsadila armáda.
  7. V noci z 21. na 22. září 1938 byla ostřelována Hnanická celnice. Československý voják, který zde padl, se stal první obětí 2. světové války na Znojemsku.

Tolik podstatné informace z informační cedule. Na nedaleké ceduli se dovídáme pro změnu o nedaleké obci Šatov.

Šatov

Vznik nádraží v Šatově je datován v roce 1870. Provoz stanice byl zahájen 1.11.1871 a stanice sloužila střídavě pro nákladní a osobní dopravu. Už v roce 1909 projíždělo stanicí denně 40 pravidelných vlaků. V roce 1948 vznikla „železná opona“ ale nádraží v Šatově zůstalo dále v provozu. Z rakouského Retzu sem přijížděli nákladní vlaky, které táhly rakouské lokomotivy i s rakouským vlakovým personálem. Tohle vše fungovalo až do roku 1991.

Kaple Panny Marie Bolestné

Také se zde dovídáme o kapli Panny Marie Bolestné, kolem které jsme dnes již šli. V kapli Panny Marie Bolestné se údajně roku 1680 stal zázrak. Popice a další místní obce zasáhla morová epidemie. K božím mukám se vydalo velké orodující procesí a epidemie moru zničeho nic ustala. Od té doby je místo považováno za posvátné a v letech 1815-1816 zde Popičtí postavili současnou kapli.

Pěchotní srub Šatov

Je zde psáno i o nedalekém bunkru, pěchotním srubu z první republiky, který se nachází na jižním okraji obce Šatov. Bunkr je jediná větší pevnost na Jižní Moravě, která je přístupná veřejnosti. V roce 1938 byl bunkr dostavěn a byl tak jedním z mála, které se stihlo dokončit. Chyběla zde výzbroj i posádka. Po roce 1948 jej začala užívat armáda.

Malovaný sklep v Šatově

V Šatově se nachází evropský a možná i celosvětový unikát. Je jím malovaný sklep vyzdoben fantastickými plastickými malbami lidového umělce a šatovského rodáka Maxmilliána Appeltauera. Jedná se o podzemní sklep s malbami na stěnách, kde návštěvníci mohou spatřit například mořské panny, nebo trpaslíky. Autor Maxmillián Appeltauer na zdi sklepu maloval neděli co neděli neuvěřitelných 36 let.

Další významné stavby v Šatově

K významným stavbám v obci Šatov patří Kostel svatého Martina, jehož historie spadá až do 13. století. Dnešní barokní stavba, postavená na původním gotickém základě, je z roku 1656. Na místní faře datované už v roce 1220 roku 1723 přespal císař Karel VI.

Další významnou stavbou je Mariánský sloup v Šatově z roku 1712 a nachází se u hřbitova. Historicky významné je rovněž sousoší svatého Jana Nepomuckého v Šatově z roku 1743.

Fládnická

Od rozcestí Na Fládnické cestě, pokračujeme již po asfaltové cestě chvíli po žluté a zelené turistické značce k nedalekému rozcestí Fladnická, kde jsme za pár minut. Odděluje se zde zelená od žluté turistické značky. Zelená by minula Hnanice a dovedla nás až do Šatova. My pokračujeme po žluté turistické značce do Hnanic. Již od rozcestí jdou vidět první domky Hnanic. U Hnanického rybníku je další, nepojmenované rozcestí a my zde opouštíme turistickou značku a jdeme do nedalekého penziónu, kde jsme ubytováni. Dnes nás čeká ještě náročný večer ve vinném sklípku.

Závěr

Několik předchozích dílů popisuje náš výlet ze Znojma do Hnanic Národním parkem Podyjí. Původně byl náš plán nedojít do Hnanic, ale někde kolem Popic odbočit směrem k Dyje a vrátit se po žluté značce zpět do Znojma. Nakonec jsme v průběhu cesty od plánu upustili. Z tohoto pohledu možná bylo lepší jít od Znojma po žluté turistické značce podél Dyje až do Hnanic. Popsaná trasa je ale také pěkný výlet.

článek je součástí seriálu: Jižní Morava 2014

Na podzim roku 2014 jsme se vydali na prodloužený víkend do obce Hnanice, která se nachází poblíž Znojma na Jižní Moravě. Krom návštěvy vinných sklípků jsme podnikli i několik výletů.


diskuse

vložit nový příspěvek