Heiliger Stein (Svatý kámen)

Náš poslední výlet v Podyjí bude do Rakouska, konkrétně do rakouského vinařského města Retz. Cestou k němu navštívíme záhadami a pověstmi opředenému poutnímu místu Heiliger Stein (Svatý kámen). Heiliger Stein v dávných pravěkých dobách sloužil k pohanským rituálům, dnes se kolem něj v noci pohybují všelijaké strašidelné a magické bytosti. Raději tam půjdeme ve dně.

hodnocení článku
  •  

Nikdo nehodnotil


Vaše hodnocení

Hnanice

Náš další výlet, tentokrát do rakouského města Retz začínáme opět v Hnanicích, kde jsme ubytováni. Dojdeme k Hnanickému rybníku, kde se nachází turistické rozcestí se žlutou turistickou značkou. Tentokrát se, oproti včerejšku, nevydáme směr rozcestí Flandská, ale opačným směrem kolem Hnanického rybníka k rozcestí Nad Danížem. Podle rozcestníku bude za dva kilometry Horecký kopec, což je hraniční přechod mezi Českou republikou a Rakouskem. Za dalších šest kilometrů, tedy osm kilometrů od nás, se nachází cíl naší cesty, rakouské vinařské město Retz.

Obejdeme rybník zprava, kousek za rybníkem zahneme doprava a opustíme asfaltovou cestu. Asi za čtvrt hodiny přicházíme k rozcestí Nad Danížem.

Nad Danížem (292 m. n. m.)

Podle rozcestníku jsme ušli jeden kilometr. Pokračujeme dále po žluté turistické značce. Cesta vede po rovině, v podstatě celý den půjdeme po rovině. Procházíme kolem vinic.

Horecký kopec (300 m. n. m.)

Po dalších patnácti minutách chůze po žluté turistické značce přicházíme k rozcestníku Horecký kopec. Podle rozcestníku jsme od rozcestí Nad Danížem ušli 1 kilometr. Horecký kopec je hraniční přechod mezi českou republikou a Rakouskem. Dále od rozcestí již budeme v Rakousku. Nacházíme se na Evropské dálkové trase E8 – Atlantik – Černé moře. U rozcestí je malá kaple a také nedaleká informační cedule. Na informační ceduli se píše o Horeckém (dříve Pustém) kopci. Německý název pro zdejší místo je Ödenberg. Nacházíme se v nevšední části krajiny na nejjižnějším kraji Podyjí. Nevšednost krajiny spočívá v mozaice vinic, stepních lad, křovin a ostrůvků lesa. Kousek od nás se nachází přírodní památka Horecký kopec. Přírodní památka byla vyhlášená roku 2002 na území o rozloze 1,4 Ha. Dále se na informační ceduli dovídáme o rostlinách a živočiších, kteří zde žijí.

Pokračujeme dále po žluté turistické značce směrem k Městečku Retz, cíli naší dnešní výpravy. Žlutá turistická značka se po chvilce změní v rakouské modré kolečko.

Heiliger Stein (Svatý kámen)

Heiliger Stein (Svatý kámen) - ruiny poutního kostela

Obr. 1. Heiliger Stein (Svatý kámen) – ruiny poutního kostela

Po dalších asi deseti minutách chůze převážně mezi vinicemi přicházíme na zvláštní, legendami a záhadami opředené místo. Je jim Svatý kámen (Heiliger Stein). Jedná se o mísovitý kámen, který má dle pověsti zázračné léčivé účinky. Především dešťová voda, která se pije z jamky v kameni. Díky těmto pověstem se Svatý kámen stal poutním místem. V daleké minulosti, ještě před příchodem křesťanství sloužil Heiliger Stein patrně nějakým šamanským, nebo náboženským rituálům, možná i k obětem. S největší pravděpodobností již tehdy byli lidé přesvědčeni, že Svatý kámen má léčivou moc. „Misky“ (díry, které mohou například zachytávat dešťovou vodu) v kameni patrně nevznikly přirozenou cestou. S příchodem křesťanství se nepodařilo vymýtit pohanské zvyky, proto, jak už to tak bývá, křesťané místo prohlásili za své. Vystavěli zde kostel Panny Marie a učinili ze Svatého kamene poutní místo, kde se údajně dějí zázraky. V místních kronikách okolních vesnic jsou záznamy o zázračném uzdravování konkrétních osob. Údajně zde také proutkaři pomocí virgulí cítí nějakou energii. Je samozřejmě věcí každého návštěvníka, čemu všemu uvěří.

Heiliger Stein (Svatý kámen)

Obr. 2. Heiliger Stein (Svatý kámen)

Zmiňovaný kostel Panny Marie, který zde byl vystaven, byl na základě nařízení císaře  Josefa II. v roce 1785 zrušen a zbourán. V letech 1995 až 1997 zde probíhal archeologický průzkum, který odkryl základy kostela. V jeho ruinách je dnes možné se procházet.

Záměr reforem císaře Josefa II., při kterých mimo jiné byl zrušen místní poutní kostel, bylo zabránit lidem v provozování poutních tradic. Na Heiliger Stein tento záměr císaři nevyšel. Vznikla zde totiž malá kaple, která nahradila poutní kostel a poutníci zde proudili dále. Lidová kaple zde stojí dodnes. V její malé věži je zvon, na který si může návštěvník zazvonit. Nachází se zde také informační cedule popisující Heiliger Stein. Hlavně ruiny starého poutního kostela a výsledky archeologického výzkumu. Bohužel cedule je v němčině, takže si moc nepočteme.

Heiliger Stein (Svatý kámen) - lidová kaple

Obr. 3. Heiliger Stein (Svatý kámen) – lidová kaple

Z Heiliger Stein je mimo jiné také krásný výhled na okolní Česko – Rakouské pomezí. Uděláme si několik fotek, zazvoníme na zvonec, prohlédneme ruiny poutního a vydáváme se dále po rakouské modré značce (modrý puntík) směrem na Retz.

článek je součástí seriálu: Jižní Morava 2014

Na podzim roku 2014 jsme se vydali na prodloužený víkend do obce Hnanice, která se nachází poblíž Znojma na Jižní Moravě. Krom návštěvy vinných sklípků jsme podnikli i několik výletů.


diskuse

vložit nový příspěvek