Fort číslo 2 Radíkov

Další den navštívíme Fort Radíkov. Fort Radíkov je vojenská pevnost v městské části Radíkov, která je přístupná pro veřejnost.

hodnocení článku
  •  

Nikdo nehodnotil


Vaše hodnocení

Předchozí den jsme po cestě Z Hluboček na Svatý Kopeček v Radíkově zjistili, že se zde nachází vojenská pevnost, která je pro návštěvníky přístupná. Samozřejmě si takovou věc nenecháme ujít.

Radíkov

Do obce Radíkov jdeme přes Boží muka nad Radíkovem stejnou cestou jako včera. V centru Radíkova, přesněji na křižovatce, se nyní vydáváme doprava z pohledu naší cesty, o které jsme přišli. Od křižovatky nás tímto směrem odkáže informační cedule. Jdeme po příznačné cestě Na Pevnůstce, po které mírným stoupáním opustíme domy Radíkova, míjíme pastviny a výběhy pro koně, aby jsme došli k vysílači a pevnosti Radíkov. Vysílač lze samozřejmě vidět „široko, daleko“ a lze se pomocí něj orientovat. Kousek od vysílače je také restaurace, kde se nejprve zastavíme na něco malého k snědku. Kousek od restaurace je i dětský tábor, který restauraci využívá jako kuchyň.

Fort Radíkov (Radíkovská pevnůstka)

Pevnost v Radíkově je asi 100 metrů vzdálená od restaurace. V pevnosti probíhají organizované prohlídky pro návštěvníky s průvodcem. Neváháme a hned si koupíme lístek. Prohlídka začne shlédnutím krátkého videa. Kromě stručné historie je zde pomocí počítačové simulace a virtuální reality zobrazena pevnost v dobách své největší slávy, tedy v dobách, kdy byla čerstvě postavena a ještě z ní nebyla napolo zřícenina, jako dnes. Divák si tak udělá obraz, jak pevnost původně vypadala.

Fort Radíkov číslo II

Obr. 1. Fort Radíkov číslo II

Po krátkém videu se vydáváme na prohlídku katakomb a okolí pevnosti. Průvodce nám vysvětluje, že les, který je okolo pevnosti, zde v dobách, kdy byla pevnost bojeschopná nebyl. Díky toho byl z pevnosti krásný výhled na okolí a hlavně bylo možné velkou oblast odstřelovat z děl. Fort Radíkov je součást Festu Svatý Kopeček. Fest je skupina fortů, tedy pevností. Fest Svatý Kopeček měly původně tvořit čtyři pevnosti a dvě dělostřelecké baterie. Nakonec byla postavena jen pevnost v Radíkově. Další tři měly být narychlo vystavěny až v případě reálné hrozby války. K tomu již nikdy nedošlo a proto je Fort Radíkov jediná pevnost z Festu Svatý Kopeček. Nejedná se však o ojedinělou pevnost v okolí. Fest Svatý Kopeček byl totiž součástí opevnění města Olomouc, které tvořilo mnoho pevností a mnoho z nich se dochovalo. Fort Radíkov byl stavěn v letech 1870-1876 a celý pevnostní obranný systém města Olomouc byl poslední výstavbou pevností za Rakouska-Uherska a předposlední na našem území. Na našem území došlo ještě k budování pevností těsně před 2. světovou válkou.

Fort Radíkov číslo II - podzemní chodby

Obr. 2. Fort Radíkov číslo II – podzemní chodby

Fort Radíkov nikdy nesplnil svůj účel, tedy nikdy nebyl použita v boji. Jinak město Olomouc se svou významnou strategickou polohou ve středu Evropy bylo v dřívějších dobách místem častých konfliktů. Některé starší pevnosti obranného systému Olomouce tak byly v boji použity. Pevnosti chránili Rakousko-Uhersko především proti Prusům.

Fort Radíkov číslo II - příkop

Obr. 3. Fort Radíkov číslo II – příkop

Při prohlídce navštívíme nejen vyvýšená místa a příkopy, kterými se pohybujeme, ale také systém chodeb, který nás provádí přes různé skladovací místnosti až po místa sloužící jako dělostřelecké střílny. Celá prohlídka trvá asi půl hodiny. V pokladně, kde se platí vstupné je možné získat i nějaké informační prospekty zdarma, případně si i něco koupit. Kupuji si mapu Olomouce a okolí, do které jsou zakresleny polohy všech obranných pevností.

Fort Radíkov číslo II - střílny

Obr. 4. Fort Radíkov číslo II – střílny

Kromě informačních prospektů a výkladu průvodce je možné informace čerpat i z webu Fort č. II Radíkov. Dle informací na webu je nutné si prohlídku objednat. Tohle ale patrně neplatí v létě, kdy byl na místě přítomen průvodce a nic nebylo potřeba objednávat. My jsme nic neobjednávali.

Po prohlídce se opět z Radíkova vracíme opět po žluté turistické značce do Hluboček.

článek je součástí seriálu: Hlubočky 2014

V červenci roku 2014 jsem s Jardou a Albertem strávil týden v Hlubočkách na okraji Vojenského újezdu Libavá. Vojenský újezd Libavá mí sice přísná pravidla pro vstup civilistů (probíhá zde ostrá střelba), na jeho hranicích se však nachází spousta dostupných a zajímavých míst.


diskuse

vložit nový příspěvek