Úvod

Dokument, který čtete je veřejně přístupný (není chráněn heslem), ale přesto není určen pro širokou veřejnost. Neuvádějte prosím na tento dokument veřejně na Internetu odkazy, ať zůstane pro vyhledávače „neviditelný“. Dokument je určen pro autory, nebo pro potenciální autory.

Smlouva

O smlouvě

V textu smlouvy jsou dvě místa, kde jsou znaky XXX na žlutém pozadí. Tam jsou informace, které bych potřeboval. V 1. případě je jméno, adresa a datum narození (NE rodné číslo, nepotřebuji a nechci ho!) a v 2. případě číslo účtu.

Ve smlouvě jde v podstatě jde o to, že autor(ka) píše články a mě prodá licenci články zveřejnit s tím, že se oba zavazujeme dodržovat pravidla ve smlouvě. K pár bodům smlouvy, které by nemusely být jasné, uvedu vysvětlivky:

  • ad1) Píšete články a mě prodáte možnost je jakkoliv a kdekoliv vydávat. O opakovaném vydání Vás musím jen informovat (článek 4). Takže neplatím za napsání článku, ale za právo s ním nakládat, jak je uvedeno ve smlouvě a také za to, že se zříkáte některých práv na své dílo (jak je uvedeno ve smlouvě).
  • ad3) Ve Vašem autorském díle mohu dělat opravy, třeba oprava pravopisných chyb, změna formátování, úprava obrázků atd…
  • ad5) Tento bod je velmi důležitý, kupuji si exkluzivitu na 5 let. Jste sice autoři, ale po dobu 5ti let od odevzdání článku já rozhoduji o tom, kde bude vydán a za jakých podmínek. To je přesně ta licence, co si kupuji. Pokud chcete článek, jehož licenci jste mě prodali, dříve než za 5 let někde jinde vydat, nebo povolit někomu dalšímu ho vydat, musíte mít můj souhlas. Kdyby k tomu k tomu došlo, nějak by jsme se domluvili, ale asi bych chtěl zpět peníze za ten článek, nebo jiný článek zadarmo.
  • ad6) Tímto bodem Vám dávám souhlas vydat, nebo jinému povolit vydat fotky ze článků. Pro fotky bod 5 neplatí. S fotkami si dělejte co chcete, mě jde jen o exkluzivitu (jedinečnost – nikde jinde než na mém webu není) textu. U fotek mě je jen povolujete zveřejnit.
  • ad8) Tahle smlouva mě nezavazuje vydat a hlavně zaplatit kdejakou blbost.
  • ad10) Smlouvu může kdokoliv vypovědět. Pokud se nedohodneme při výpovědi jinak, už vydané a zaplacené články nemusím z webu dávat pryč (takže dříve udělené licence mě zůstávají) a tím pádem již vyplacené peníze zůstávají autorovi.