Dokument, který čtete je veřejně přístupný (není chráněn heslem), ale přesto není určen pro širokou veřejnost. Neuvádějte prosím na tento dokument veřejně na Internetu odkazy. Dokument je určen pro autory, nebo pro potenciální autory.

Pár slov úvodem

Web www.cestovatele.info „běží“ na redakčním systému WordPress, který je rozšířen o několik běžně užívaných pluginů a také o několik pluginů naprogramovaných speciálně pro web www.cestovatele.info.

Příspěvky

Autor píše články (V redakčním systému se článek nazývá příspěvek). Do každého článku vloží přiměřený počet obrázků. Autor nemůže sám rozhodnout o zveřejnění článku, článek musí projít schválením šéfredaktorem. Autor může libovolně měnit své články, dokud je šéfredaktor neschválí. Chce-li autor provést v již schváleném, nebo dokonce v již zveřejněném článku změnu, musí ji probrat se šéfredaktorem. Autor také přiřazuje článek do rubriky, přiřazuje klíčová slova a je-li článek součástí seriálu, přiřazuje k článku i seriál.

Multimédia

Článek může obsahovat i multimediální obsah, především obrázky. Autor může vkládat přiměřené množství obrázků do článku. Obrázek, který není přiřazen k žádnému článku může i smazat. Ostatní změny v obrázcích musí autor probrat s šéfredaktorem, který změnu provede.

Každý obrázek, který má delší stranu větší než 1024 pixelů, bude redakčním systémem zmenšen tak, aby delší strana měla 1024 pixelů a kratší bude zmenšena odpovídajícím poměrem.

Rubriky

Rubrika je zeměpisné místo (stát, region, pohoří atd). Rubriky tvoří hierarchii. Například rubrika Krkonoše má nadřazenou rubriku Česká republika. Každý článek má přiřazenou právě jednu rubriku a to bez ohledu na to, že redakční systém by dovolil přiřadit více rubrik. Autor článků nemůže založit, odebrat, nebo změnit rubriku. Případně změny musí probrat se šéfredaktorem, který změny provede.

Štítky

Štítek nahrazuje klíčové slovo z dřívějšího redakčního systému. Štítek slouží k propojení článků popisujících podobné téma. Štítek by měl reprezentovat nějaké zeměpisné místo, například vrchol, obec, budova (hrad, zámek, významná stavba, horská chata atd.), řeka, turistický rozcestník.Každý štítek má kromě svého názvu také krátký popis. Některé štítky mohou mít i souřadnice.

Například: Sněžka | Sněžka (1602 m. n. m.) je nejvyšší vrchol České republiky. Sněžka se nachází v pohoří Krkonoše na hranicích České republiky a Polska. | 50°44’11.498″N, 15°44’26.717″E.

Každý článek může mít přiřazen libovolný počet štítků. Autor článků může přidávat nové štítky, dále autor článků může měnit, nebo odebrat štítek jen pokud štítek není přiřazen nějakému již vydanému článku. Změny u ostatních štítků musí autor probrat se šéfredaktorem, který změny provede.

Seriály

Seriál tvoří posloupnost několika článků, které na sebe navazují. Obvykle články v seriálu popisují jednu akci. Článek má přiřazen maximálně jeden seriál. Autor článků nemůže založit, odebrat, nebo změnit seriál. Případně změny musí probrat se šéfredaktorem, který změny provede.

První kroky po přihlášení

Administrace webu je na adrese www.cestovatele.info/wp-admin. Pamatujte:

  1. Máte-li iniciální heslo, změňte si ho hned po prvním přihlášení.
  2. Administrace není zabezpečená kryptováním (šifrováním), připadá mě to zbytečné (musel bych koupit certifikát), nedokážu si představit, že by někdo cíleně odposlouchával, případně odchytával hesla autorů webu. V každém případě, jste-li v pochybné síti (třeba veřejně přístupné wifi), raději se nepřihlašujte.
  3. V administraci si můžete vyplnit svůj profil autora (krátký popis, fotografie, odkaz na nějakou stránku), nic z toho není povinné a je jen na autorovi, jak se chce prezentovat.
  4. Ponechte v administraci platný email, pomocí kterého vás šéfredaktor může kontaktovat. Email nebude zveřejněn, slouží jen pro komunikaci šéfredaktora s vámi.

Instruktážní video pro první přihlášení

video

Psaní článků

Používáte-li interní textový editor (jak je ukázáno na videu), je vhodné zajistit si kontrolu pravopisu.

  1. Kontrolu pravopisu ve WWW prohlížeči Firefox zajišťuje plugin Český slovník pro kontrolu pravopisu.
  2. Kontrolu pravopisu ve WWW prohlížeči MSIE zajišťuje speckie (nemám vyzkoušeno).
  3. Kontrolu pravopisu ve WWW prohlížeči Chrome není potřeba nijak aktivovat. Jazyk lze nastavit v menu „Možnosti / Pod pokličkou / Obsah webu / Nastavení jazyků a kontroly pravopisu“.

Při psaní článků nedoporučuji v editoru používat záložku HTML a to ani lidem, kteří HTML znají. WordPress totiž výsledný text stejně ještě upravuje a výsledek nemusí být takový, jak by si autor mohl myslet.

Po uložení článku vždy zkontrolujte, jestli neexistují „prázdné štítky“.

Struktura a formátování dokumentu

Vkládejte do textu nadpisy 2. úrovně, případně „podnadpisy“ 3. úrovně. V ideálním případě jsou nadpisy zeměpisná místa. Další zeměpisná místa v textu pište tučným písmem.

Instruktážní video pro psaní článků

  1. díl
  2. díl
  3. díl

V 2. díle videa se při otevření okna pro zadání štítku skutečně mapa zobrazuje, jen na videu to moc není vidět. Po zadání štítku a kliknutí na tlačítko „Aktualizovat“ se okno zavře až po 2.5 sekundách a štítek ze seznamu zmizí přibližně po stejné době. Nijak to neurychlíte a neklikejte na další štítek, dokud předchozí štítek nezmizí.

Práce s mapou

Pro zadávání souřadnic je k dispozici interaktivní mapa, která slouží k zadávání souřadnic míst. K dipozici jsou mapové podklady Seznam (www.mapy.cz) a Google (mapy.google.cz).

Instruktážní video pro práci s mapou

video