Za starými pověstmi do Českého středohoří

  • Randus Petr
  • 15.01.2018
  • 0:00
  • Změněno: 2.01.2018 | 17:58

Krušné hory nabízejí mnoho možností k turistice, ale můžeme poznat něco nového i po cestě do těchto hor, třeba v Českém středohoří. Někteří tohle pohoří nepovažují za pravé "hory", protože se zde nelyžuje, nejsou tu výškové body nad 1000 metrů a podobně. Na druhou stranu tu najdeme mnohé historické památky, v našem případě dokonce spojené s jednou z nejslavnějších českých knih, a to jsou Staré pověsti české. Je zajímavé, že některé události popisované v této knize se postupně jeví jako pravděpodobné a jistě mají jako základ nějaké skutečné události.

hodnocení článku
  •  

Nikdo nehodnotil


Vaše hodnocení

Třebenice

Náš výlet začneme v Třebenicích, ty leží na silnici I/15 od Lovosic směrem na Most. Tato obec leží v oblasti, kde žili lidé od nejstarších dob, sama se ale připomíná v roce 1227 v majetku panovníka, později klášteru Sv. Jiří na Pražském hradě. Po husitských válkách panství získali Kaplířové ze Sulevic. Tehdy již byly městečkem se znakem a dalšími právy. Dalším majitelem byl krátce Vilém z Ilburka a pak opět klášter Sv. Jiří, a to do roku 1782. Nejvýznamnější památkou je Třebenický kancionál z let 1574 až 1578, sloužící místním kostelním zpěvákům a literátům. Město je známé těžbou českých granátů, o čemž se můžete dozvědět v Muzeu českého granátu v bývalém německém luteránském kostele z roku 1902. Z dalších památek tu stojí goticko-renesanční kostel Narození P. Marie z let 1591 až 1601 s věží z roku 1551 a barokní kaple N. Trojice na starém hřbitově, postavena v letech 1686 až 96 dle plánů G. Broggia.

Obr. 1. Košťálov

Start – Košťálov

Výlet začneme u třebenické železniční zastávky, kolem které prochází červená značka. Tou podejdeme hlavní silnici a dáme se vpravo. Značená trasa pak odbočí vlevo a my vystoupáme kolem zahrádkářské osady a pak lesem na lesní silničku. Ta nás dovede na křižovatku cest. Odbočka vlevo nás dovede na jednu z dominant kraje, hrad Košťálov. Ten byl založen ve 14. století, byl dobýván husity a opuštěn byl v 16. století. Zbyla z něho zejména palácová budova, ostatní stavby jsou již jen v náznacích. Hrad je z daleka viditelný, na druhou stranu je odsud nádherný výhled do kraje pod námi.

Obr. 2. Výhled u Košťálova na Házmburk

Boreč

Od hradu se vrátíme na křižovatku, ale nepůjdeme dál po žádné značené cestě, ale rovně lesní cestou mířící na výšinu Jezerka (487 m. n. m.). Udržujeme si stále severní směr, neodbočujeme nikam. Vrchol nám zůstane ale po levici. Pak začneme klesat a si po 800 metrech odbočíme vpravo po rovném průseku a sejdeme na lesní křižovatku i s cyklotrasou 25. Po ní se dáme vlevo a přijdeme na okraj Boreče se žlutou značkou. Ta nás vpravo povede kolem kapličky a devastovaného zámku ze začátku 2. poloviny 18. století. Nad zámkem přejdeme na zelenou, která nás dovede na vrchol Boreče. Zdejší skály mají v sobě síť malých puklin od úpatí vrchu, kterými v zimě proniká teplý vzduch, což vytváří ojínění porostu a překrásné rampouchy, v jámách i uprostřed zimy je vidět čilý život různých drobných organismů.

Skalka

Od vrcholu klesáme zpět po zelené, ale v místech, kde přijdeme na silnici, hned odbočíme luční cestou vpravo. Klesneme rovně na křižovatku silnice se žlutou značkou, kde odbočíme opět vpravo, tedy po žluté. Ta nás vyvede do sedla mezi již zmíněnou Jezerku (vlevo) a Holý vrch (458 m. n. m.) vpravo. Tady odbočíme na luční cestu vpravo a klesneme loukou na červenou značku před Sutomí. Tou projdeme a s krásnými výhledy na České středohoří před námi sejdeme k zámku Skalka. Ten nenabízí klasickou zámeckou expozici, jakou známe ze spousty jiných zámků, ale soubor několika různých expozic, třeba včelařství, ale zejména historii zámku a hradu Skalka, ze kterého zbyla nad zámkem štíhlá věž. Část prohlídky je také věnovaná historii hradiště Vlastislav.

Obr. 3. Skalka

Vlastislav

Východně od zámku nad obcí je poloha Šance, kde stávalo hradiště luckého knížete Vlastislava. Jeho historii známe ze Starých pověstí českých, kde se píše o tom, jak chtěl porazit knížete Mnatu, zřejmě svého synovce, a jak v bitvě na Turském poli také padl. Nešlo o sjednocování země, jak se nám snaží někteří historici namluvit, ale vlastně v dnešním smyslu o občanskou válku. A že na téhle pověsti skutečně něco je, potvrdil rozsáhlý výzkum hradiště v 50. letech 20. století, který ho zařadil do 9. století. Hradiště samo je vcelku nevýznamná poloha, vlastně jedno pole s asi 2 metry vysokou hranou na severní straně, proto cesta na něj (za kapličkou ve středu obce vpravo) je mimo trasu.

Teplá

Na křižovatce Vlastislav – bus odbočíme ze značky vlevo a dojdeme do osady Teplá. Ta se uvádí v roce 1543, v roce 1710 zde byl objeven železitý pramen a nad ním byla postavena kaplička Navštívení P. Marie, v současné podobě z roku 1854. Je v ní kopie obrazu tzv. Klatovské Madony. V letech 1926 až 1927 u silnice misionářský řád oblátů vybudoval klášter Neposkvrněného početí P. Marie. Dnes je v něm penzion Klášter.

Cíl – Třebenice

Na dolním okraji Teplé odbočíme vlevo, přejdeme potok a nad ním asi po 100 metrech na křižovatce zahneme vpravo. Rovně je to přímo k zastávce Třebenice, k našemu cíli.

Trasa měří 14 km, nejvyšším bodem je Košťálov (481 m. n. m.) a nejnižším tradičně start a cíl s 237 metry nad mořem. Převýšení je sice značné, necelých 600 metrů, ale to hlavně na počátku, kdy jsme byli plni sil a navíc po pěkných cestách. Trasa je vcelku vhodná i pro cyklisty, pokud jim nevadí trochu stoupání.

diskuse

vložit nový příspěvek