Výstup na ostravskou sopku Emu

Věřili by jste, že v Ostravě, kousek od centra města, se nachází sopka? Nevěřili? Tak věřte. V článku Vám popíšu, jak se tam dostat.

hodnocení článku
  •  

Hodnotil 1 člověk


Vaše hodnocení

Slezskoostravský hrad (208 m. n. m.)

Dalo by se říci, že výstup na sopku začíná naSlezskoostravském hradě, před kterým stojím. Hradem senezdržuji a pokračuji dále po žluté turistické značce krozcestí Pod haldou Ema. Od překročení řeky Ostravicejsem již ve Slezsku. Po schodech asi po pěti minutáchvystoupám ke slezsko-ostravskému kostelu. Je u něj i autobusovázastávka Slezská Ostrava, kostel. U kostela je ústředníhřbitov, který proslavil Jarek Nohavica v písni Až to se mnusekne, kde se zpívá:

Až vyjde dluhy průvod smutečních hostu

na Slezsku Ostravu od Sikorova mostu.

V podstatě průvod by šel po cestě podobné té, kterou jsemsem přišel i já. Až při psaní tohoto článku jsem si uvědomil,že v oficiálním textu písně je Sýkorův most s měkkými. U kostela ve Slezské Ostravě je informační cedulenaučné stezky Moravská Ostrava, která popisuje historiinejen kostela, ale i okolního hřbitova.

Pokračuji dále po žluté turistické značce kolem hřbitova poasfaltové cestě jménem Na Najmanské. Po ulici NaNajmanské mírně stoupám, až dojdu k informační ceduli sinformacemi o jezdeckých stezkách a nedalekém jezdeckém klubuMušketýr. Že se poblíž jezdí dost na koních poznám o párminut později až zahnu do lesa, kde bude na cestě mnoho koníhotrusu.

Na informační ceduli je psáno rovněž o hornických koloniícha jejich historii a také o visutých lanových drahách, které bylykdysi symbolem Slezské Ostravy. V podstatě se jednalo onákladní lanovky, které nad městem převážely uhlí. Dleinformační cedule byla první uhelná lanovka zprovozněna v roce1890 mezi již neexistující koksovnou Karolina a dolem Trojce.Lanovky byly pro lidi v okolí dost velkou katastrofou. Kdo nechtělmít prach z uhlí po celém bytě, ten nemohl větrat. O sušeníprádla venku vůbec nemluvím. O tom se již na informační cedulinepíše.

K informační ceduli jdu od kostela asi deset minut. Pokračujidále po asfaltové cestě a chvíli budu klesat. Asi po pětiminutách přicházím k odbočce z hlavní cesty. Pokračovat bududále ještě chvíli po asfaltové cestě. Je zde ale již závorabránící vjezdu automobilům.

Asfaltová cesta mi po chvilce pod nohama zmizí a já jdu popěšině stále po žluté turistické značce. Ani ne po pětiminutách přicházím k odbočce doleva ze žluté turistickéznačky. Jedná se o symbol trojúhelník – odbočka na nedalekéturisticky významné místo. Žlutý trojúhelník mi dovede až navrchol sopky. Po chvilce začínám cítit kouř, možná je to síra,nebo nějaké spalování něčeho hodně neekologického.

Halda Ema (324 m. n. m.)

Po pěti minutách vystoupám na vrchol sopky Ema. Sopka jetřetím nejvyšším místem v Ostravě a je z ní v případěhezkého počasí pěkný výhled na celou Ostravu. Udělámněkolik fotek nejen Ostravy, ale i míst, ze kterých ze zeměvychází kouř.

Pohled na jižní svah Emu z vrcholu, v pozadí Ostrava

Nevím kdo a proč se snaží existenci sopky v Ostravězatajit a nazývá jí haldou. Zmínka o haldě je například naturistickém rozcestníku. Existují nezvratné důkazy, že Emaje sopka. Například několikrát jsem narazil na ceduli, kterávyzívala k ochraně přírody. Halda přece není žádná příroda,ale lidský výtvor. Sopka je naproti tomu přírodní dílo. Díkytěmto cedulím jsem odhalil pravdu.

Kouř na povrchu Emu, Ostrava

Nacházím se na 3. nejvyšším místě v Ostravě.Posledním pár set metrů jsem zdolal převýšení 50 metrů, cožje přece jen trochu znát. Po chvilce odpočinku se vydávám povelké cestě dolů. Scházím jižním svahem, pod kterým je požárnejvětší. Míjím místa, kde vyvěrá dým ze země, kterýpatrně uniká přímo z pekla. Postupně se začnou objevovat stromyaž sestoupím k rozcestí žluté turistické značky Halda Ema –rozcestí, kam přijdu asi po deseti minutách chůze od vrcholu.

Halda Ema – rozcestí

Kousek od rozcestníku jsou opět informační cedule naučnéstezky Slezská Ostrava. Píše se zde o haldě Ema, někdytaké nazývána halda Ema – Terezie. Přistoupím tedy naoficiální verzi a nebudu Emu považovat za utajenou sopku,ale za haldu. Ema je dle informační cedule památkověchráněný odval dolů Terezie, Ema a Trojce. Odval znamená, žesem byla svážena hlušina z těchto dolů. Hlušina je neuhelnáhornina, v podstatě odpad po těžbě uhlí. Hlušina však obsahujei kousky uhlí, protože není možné hlušinu od uhlí stoprocentně odfiltrovat. Právě malé kousky uhlí začaly v nitruhaldy hořet, což je důvod proč ze země vyvěrá kouř. V halděje teplota kolem 1500 stupňů, což způsobuje, že na haldě rosteteplomilná flóra a roste na ní po celý rok zelená tráva, i kdyžkolem haldy je sníh a mráz. Ema se rozkládá na ploše asi32ha. Objem odvalu je, a to mě dost překvapilo, až 4 miliónymetrů krychlových. Odval byl využíván v letech 1920 – 1995. Jezde i upozornění, že výstup na Emu je na vlastnínebezpečí.

Hald bylo na Ostravsku mnoho. Ema je největší znich a poslední, která stále hoří. V okolí hald v Ostravěse zdržovali bezdomovci, kteří využívají haldy jako zdrojnevytříděného uhlí. Mnoho bezdomovců zde našlo smrt. Nadýchalise zplodin, nebo zemřeli na zranění při sesunu nestabilníhopovrchu. Dle informační cedule si bezdomovci z ostravskýchhald říkali za Rakousko-Uherska Bernpartija, žili zde a hodněpopíjeli denaturovaný líh. Často zde také oslepli, nebo umíralinejen díky nadýchání zplodin, ale i na následky pití alkoholu.Ostrava byla městem s nejvyšší konzumací alkoholu vRakousko-Uhersku.

Pokračuji dále po žluté turistické značce a po pár minutáchpřicházím k asfaltové cestě jménem Na Burni, kde je taképoslední informační cedule naučné stezky Slezská Ostrava.Píše se zde o historii dobývání uhlí na Ostravsku.

Sýkorův most

Dále již jdu Slezskou Ostravou mezi rodinnými domky aasi po čtvrt hodině přicházím k Sýkorově mostu. Mohlbych pokračovat dále po žluté turistické značce na Černoulouku a dojít tím k místu, kde jsem začal okruh po naučnéstezce Slezská Ostrava. Já se ale spokojím se zastávkou MHD uSýkorova mostu a svůj výlet zde ukončím.

Závěr

Na Emu byl nějakou dobu zakázán vstup. Nyní je sicepovolen, ale samotný výstup na vrchol je na vlastní nebezpečí. Vdobě, kdy jsem byl na Emě já, byl vstup povolen, cožneznamená, že se situace nezmění. Kdo nechce porušovat pravidla,měl by si zjistit aktuální stav.

diskuse

vložit nový příspěvek