Všemily a jejich okolí

  • Randus Petr
  • 2.03.2015
  • 0:00
  • Změněno: 1.03.2015 | 21:46

Národní park České Švýcarsko, v širší části CHKO Labské Pískovce, jsou známé zejména svými skalními partiemi, vrchy apod. Tato krajina hrála v některých kapitolách naší historie významnější úlohu, naposledy v době před 2. světovou válkou.

hodnocení článku
  •  

Nikdo nehodnotil


Vaše hodnocení

Na jedné straně zde byla podvratná činnost Hitlerových příznivců, což byla většina zde žijících německy mluvících obyvatel, a pak také rodina Kinských v České Kamenici, kterým zdejší panství patřilo. Na druhé straně zde byli lidé, kteří se jim v tom snažili zabránit, ať již to byli někteří místní obyvatelé, ale i příslušníci státní správy, pošt, dalších institucí a jiní. Pak se zde stavělo pohraniční opevnění, v tomto případě pouze řopíky v několika verzích. Nejsou tu žádné mohutnější stavby, ale souvislé dvě řady betonových bunkrů se dochovaly dodnes. Na upomínku tu bylo malé muzeum v hájovně na Křížovém Buku a další v Srbské Kamenici.

Všemily

Vydáme se prohlédnout jednu část opevnění a současně můžeme projít skalní oblastí u Všemil. Tato osada patří dnes pod Jetřichovice, i když má dlouhou vlastní historii od roku 1381. Najdeme zde zajímavou kapli sv. Ignáce z roku 1760 vytesanou do skály a naproti ní pískovcová boží muka.

Pohled ze skal na část Všemil

Obr. 1. Pohled ze skal na část Všemil

Když do Všemil přijedeme od České, resp. Srbské Kamenice, nejlepší parkoviště najdeme na konci vsi až za přejezdem přes Srbskou Kamenici po levé straně. Pak se pěšky vydáme přes ves, přejdeme zpět po mostě a zatáčce silnice opět přejdeme řeku po mostě. Jdeme podél řeky, až uvidíme vpravo onu skalní kapli. Od odbočky ke kapli jdeme dál podle vody a přejdeme ji až na druhém mostě.

Přejdeme hlavní silnici a jdeme polní cestou kolem pomníčku. U lesa vlevo jsou zbytky starého hřbitova. Při vstupu do lesa jednak uvidíme vpravo skály. Vydáme se doleva a malou pěšinku vyjdeme na zalesněnou výšinu. Po levé ruce vidíme kousek od pěšiny první bunkr a další pak kousek dál přímo u pěšiny. Od něho je po pravici další řopík, který navazuje na další, který je dole pod strání.

Řopík u skály

Obr. 2. Řopík u skály

Vrátíme se na cestu od Všemil a pokračujeme po ní vpravo. Cesta pak vede okrajem lesa a míjí další řopík po levé ruce. Než se cesta zlomí vlevo, po pravé ruce v louce vidíme pod skalkou další řopík, ten je již z druhé linie. Projdeme skalkami a nad námi najdeme další řopík první linie. Cesta se opět lomí a prochází pod mohutným skalním blokem. Procházíme malým údolíčkem, za ním vpravo je další bunkr druhé linie.

Opět jdeme kousek po okraji lesa, kde jdeme dál s modrou značkou vlevo. Vstoupíme do lesa a začneme pozvolna stoupat skalnatým údolím. Asi po 500 metrech stojíme pod mohutným skalním blokem a je zde i křižovatka. Dáme se neznačenou cestou vlevo a na další trojúhelníkové křižovatce opět vlevo. Stále stoupáme, až vyjdeme na lesní loučku a na její protější straně lesní cestu. Dáme se po ní vlevo, zahneme vpravo a pak klesáme po oblouku, po levé ruce opět vidíme řopík. V oblouku vpravo odbočuje pěšina. Když tou vyjdeme, údolíčkem klesneme dolů a dáme se vlevo údolím, zkrátíme si cestu, ale sestup je trochu krkolomnější. Jinak jdeme po cestě dál, až dojdeme do Všemil na silnici.

Všemily a skály

Obr. 3. Všemily a skály

Po silnici se dáme vpravo a po 300 metrech se opět vpravo vrátíme do skal. Vstoupíme do lesa a asi po 500 metrech od silnice po levé ruce pod skalami stojí další řopík. Jdeme dál asi 200 metrů a zprava přichází údolím, kterým přišli ti, kteří si cestu zkrátili. Dáme se údolím vlevo a pozvolna stoupáme skalami, až dojdeme na louku.

Větrný vrch (481 m. n. m.)

Před námi máme Větrný vrch. Cesta se lomí vlevo, ale pak nabere směr k vrchu. Z jeho svahů jsou velmi pěkné výhledy, jmenujme třeba Studenec, Zámecký vrch, Růžák, panoráma Českosaského Švýcarska, Vlčí horu, oblast Jetřichovic atd. včetně vrcholů Grosser Winterbergu v Sasku.

Všemily ze skal

Obr. 4. Všemily ze skal

Vrátíme se k lesu známou cestou, ale nezahneme zpět, jak jsme přišli, ale jdeme rovně ještě kus po okraji lesa. Cesta jde po hřebenu na rozcestí tří cest, odbočíme vlevo a jdeme až na okraj srázu. Když se dáme vlevo, dojdeme k pěkné dvojici řopíků. Vrátíme se na rozcestí a pokračujeme po okraji srázů. Občas se můžeme vydat na některou z vyhlídek na okraji skal. Když se pěšina zlomí severním směrem, máme před sebou pěkný blok skal, určitě ho nevynechejme, protože to je naše poslední vyhlídka.

Cesta se zlomí a jde k jihu až k jihovýchodu. Mineme známé rozcestí a po známé cestě se jakoby vracíme na okraj lesa. Ale v místech, kde se celý ostroh zúží, odbočíme vlevo na cestu, která klesne v serpentině do údolí. Budeme stále klesat údolím, mineme dnes poslední řopík, až dojdeme k řece Srbské Kamenici. Přejdeme po mostě a mineme tři chatky. Pokračujeme stále přes další most a dojdeme k mostu se silnicí, kde máme vpravo auto, pokud jsme jím přijeli.

Trasa výletu je snad trochu krkolomná, ale je krajinou, kterou obvykle turisté nenavštěvují. Skály jsou tu nádherné, navíc ty betonové řopíky a výhledy. Určitě nebudete litovat. Trasa je dlouhá 15 km, ale jde samozřejmě rozdělit na dvě části, když se dojde do Všemil.

diskuse

vložit nový příspěvek