Trogir

Trogir je opravdový klenot nejen v rámci Dalmácie, ale v podstatě celé jižní Evropy. Trogir je skvostné starobylé město, jehož historie sahá až do třetího století před našim letopočtem a jehož historické centrum je jod roku 1997 zařazeno na seznam Světového dědictví UNESCO. Pojďte se s námi ponořit do dávné historie města a projít se malými a úzkými uličkami, které pamatují opravdu mnoho.....

hodnocení článku
  •  

Hodnotil 1 člověk


Vaše hodnocení

Trogir je starodávné a dnes lázeňské město v Chorvatsku. Loňskou dovolenou jsme trávili nedaleko města Trogir a samozřejmě jsme si nenechali toto starobylé město ujít a navštívili ho.

Město Trogir

Kde se nachází Trogir?

Město Trogir je přístavní město u Jaderského moře v Chorvatsku, nacházející se z části na ostrově Čiovo a z části na nedaleké pevnině. Turisticky nejzajímavější je však malý ostrůvek mezi ostrovem Čiovo a pevninou, kde se nachází hradbami obehnaná historická část města.

Pohled na Trogir a část pevnosti z jedné z věží pevnosti Kamerlengo

Obr. 1. Pohled na Trogir a část pevnosti z jedné z věží pevnosti Kamerlengo

Historie města Trogir

Někdy ve 3. století před našim letopočtem vzniká na území dnešního Trogiru osada Tragurion, kterou založili Řekové. Pod vládou Řeků je město asi sto let a ve 2. století před našim letopočtem jej dobývají Římané. Pod nadvládou Římanů se Trogir stává významným přístavem. Od 9. století uznávalo Chorvatské království autonomii Trogiru a mezi Chorvatským královstvím a Trogirem se čile obchodovalo.

Ve 13. století připadl Trogir Uherskému království, aby jej po sto letech, roku 1420, dobyli Benátčané. V roce 1814, po necelých čtyři sta letech se Trogir opět vrátil Uhrám a byl součástí Rakousko-Uherska.

Trogir a Unesco

Roku 1997 bylo historické jádro města Trogir zařazeno na seznam Světového dědictví UNESCO. V hradbami chráněném městském jádře umístěném na malém ostrůvku se nachází mnoho staveb v románském, renesančním, gotickém i barokním stylu, které dohromady vytvářejí jedinečný ráz města. Ne nadarmo se městu Trogir říká Malé Benátky.

Naše návštěva města Trogir

Do Trogiru jsme připluli, z asi čtyři kilometry vzdáleného přístavu, malou lodí asi pro dvanáct osob, nazývanou vodní taxi. Podobných vodních taxi v oblasti operuje mnoho a ceny jsou závislé na vzdálenosti, kterou se s nimi zákazník plaví. Taxi asi není správné označení, nejezdí totiž na zavolání, ale jsou to běžné „linkové spoje“, které jezdí pravidelně z různých přístavišť, skoro by se i dalo říct podle jízdního řádu.

Kamerlengo

Náš vodní taxi přistane na ostrůvku s historickým jádrem, u přístaviště, na pěší zóně poblíž pevnosti Kamerlengo. Vstup do pevnosti je za vstupné 25 Kun a samotná prohlídka je bez průvodce. Největším lákadlem návštěvy pevnosti Kamerlengo je možnost vystoupit na hradby a na jednu z jeho rohových věží. Ostatně ono zde vlastně kromě obvodových zdí s hradbami a věžemi ani nic zajímavého není.

Pevnost Kamerlengo je v některých pramenech uváděna jako hrad. Ostatně hrady byly pevnosti, takže diskuze, zda se jedná o hrad nebo pevnost, je možná jen slovíčkaření. Můžeme tedy Kamerlengo považovat za takový hodně malý hrad. Na místě pevnosti byla původně pouze obranná věž z roku 1380. Dnešní podobu dodali Kamerlengo již zmiňovaní Benátčané, kteří Trogir roku 1420 dobyli a původní věž pak rozšířili na pevnost.

Pevnost Kamerlengo, Trogir

Obr. 2. Pevnost Kamerlengo, Trogir

Z hradeb, nebo z obrané věže jsou pěkné výhledy na okolí. Hlavně historické centrum města Trogir zde máme jako na dlani.

Na informační ceduli jsou uvedeny další zajímavosti z historie pevnosti. Původně byla pevnost obklopena příkopy. Kromě příkopu zajišťoval obranu také široký násyp na severní a východní straně. Na severní straně byl rovněž hlavní vchod s padacím mostem. Budovy na nádvoří pevnosti sloužily k ubytování vojenské posádky. Nic z toho se však nedochovalo. Budovy byly zničeny v 19. století.

Glorijet maršala Marmonta (Pomník maršála Marmonta)

Cestou po západním konci ostrova od pevnosti Karmelengo se nachází pomník francouzského maršála Marmonta, který v době napoleonských válek dobyl celou zdejší oblast. Pomník nejen že jde krásně vidět z hradeb pevnosti Kamerlengo, ale lze si ho prohlédnout také po cestě k další zajímavosti a tou je další obranná Věž svatého Marka.

Pomník Marmont - Trogir

Obr. 3. Pomník Marmont – Trogir

Kula svetog Marka (Věž svatého Marka)

Věž svatého Marka se nachází u severozápadního okraje ostrůvku s historickým centrem města Trogir, poblíž úzkého vodního kanálu oddělujícího pevninu od ostrova. Z informační cedule se dovídáme, že věž se začala stavět v roce 1470 a výstavba byla dokončená ke konci 15. století. Původně spojovala severní a, z pevnosti Kamerlengo vycházející, západní městské hradby.

Věž svatého Marka, Trogir

Obr. 4. Věž svatého Marka, Trogir

Od Věže svatého Marka se vydáváme úzkými uličkami historickým jádrem města. Na každém kroku jsou obchody se suvenýry, cukrárny se zmrzlinou, nebo restaurace.

Sjeverna gradska vrata (Severní městská brána)

Severní městská brána je brána v hradbách na severní části ostrova. Brána se nachází kousek od mostu na pevninu.

Južna vrata (Jižní brána)

Naopak Jižní brána, jak asi nikoho nepřekvapí, se nachází v jižní části města.

Hlavní náměstí

V severovýchodní části starého města se nachází náměstí na ulici Gradska, která jím prochází. Na náměstí lze nalézt mnoho architektonických skvostů, jako například Katedrálu svatého Vavřince, Městskou lodžii, Městské hodiny, radnici a spoustu dalšího. Historické náměstí v Trogiru by mělo být cílem každého návštěvníka.

Katedrála svatého Vavřince

Katedrála svatého Vavřince je římskokatolická trojlodní bazilika postavená v románsko-gotickém slohu. Na její věž je možné se za vstupné dostat. Fronta se nám ale zdá příliš dlouhá a rozhodneme se věž nenavštívit.

Stavba Katedrály svatého Vavřince začala roku 1213 a k významným částem patří zejména Radovanův portál z roku 1240.

Městská lodže

Městská lodže se nachází přímo naproti Katedrály svatého Vavřince. Z informační cedule se dovídám, že první zmínka o Městské lodžii v Trogiru je ze třináctého století. Sloužila jako místo pro veřejné shromažďování. Od jisté doby poté sloužila jako jakási veřejná právnická služba. Tedy místo, kde se podepisovaly smlouvy, vydávaly se oficiální prohlášení, vyhlašovaly se zákony a tak dále.

Kostel svatého Sebestiána a městské hodiny

Kostel svatého Sebestiána s věží a městskými hodinami, vedle věže je Městská Lodžie - Trogir

Obr. 5. Kostel svatého Sebestiána s věží a městskými hodinami, vedle věže je Městská Lodžie – Trogir

Na náměstí se rovněž nacházejí městské hodiny, které jsou umístěny na věži kostela Svatého Sebestiána. Z informační cedule se dovídám, že kostel byl postaven roku 1476 jako poděkování občanu města Trogir za ukončení morové epidemie, která zde řádila. V kostele se nyní nachází pomník věnovaný obětem občanské války v Jugoslávii se seznamem občanů Trogiru, kteří v občanské válce padli.

Radnice (rektorský palác)

Nádvoří radnice města Trogir

Obr. 6. Nádvoří radnice města Trogir

Budova radnice byla postavená v místech knížecího paláce. V roce 1890 prošla důkladnou rekonstrukcí. Radnice má malou pasáž, kterou se lze dostat na malé, zato nádherné nádvoří, které přímo zapadá do „ducha“ města Trogir.

 

 

diskuse

vložit nový příspěvek