Porta Bohemica – Brána Čech

  • Randus Petr
  • 23.09.2015
  • 12:00
  • Změněno: 11.05.2015 | 19:30

Dnes, kdy tento název za svůj pojala kdejaká společnost na Litoměřicku, se původní význam trochu i vytrácí, ale jde o kaňonovité údolí řeky Labe asi 8 km po jeho toku, přímou čarou asi 4 km západně. Řeka zde vstupuje z nížin do Českého středohoří a musela si vytvořit údolí s někde až 100 metrů vysokými srázy, jak je to právě zde, kde vodě byla soupeřem rula.

hodnocení článku
  •  

Nikdo nehodnotil


Vaše hodnocení

Poloha a doprava

Portou Bohemicou se myslí údolí Labe asi v délce 3 km ohraničené na horním toku Malými a Velkými Žernosekami a na dolním toku Litochovicemi nad Labem. Po obou březích vedou železniční tratě, na levém to je trať z Děčína a Ústí nad Labem do Lovosic a do Prahy se zastávkami Litochovice a Malé Žernoseky, na pravém pak z Ústí nad Labem do Litoměřic a do Lysé nad Labem se zastávkami Libochovany a Velké Žernoseky. Po levém břehu vede silnice 1. třídy č. 30 z Ústí nad Labem do Lovosic, kde navazuje na dálnici D8.

Prehistorie

Protože údolím podle Labe vedla dávná kupecká stezka, nacházejí se tu archeologické nálezy od pravěku. Již v 1. polovině 7. století se začalo budovat hradiště právě zde v místech, které má různé názvy, zejména Tříkřížový vrch, U tří křížů, Kalvárie či Hrádek u Libochovan. Hradiště pro svou mohutnost bývá hypoteticky spojováno s Canburkem, zmiňovaném v roce 805, ale bylo hlavním sídlem Ljutoměřiců. Působením Přemyslovců se však v 9. století rozpadla kmenová (knížecí) struktura na území Čech, opouštějí se stará kmenová sídla a staví se nová. Tak to bylo i zde, kdy se správa kraje za Boleslava I. přenesla na nové hradiště na Dómském vrchu v Litoměřicích.
Hradiště má ve směru SZ-JV délku přes 700 metrů, skládalo se ze dvou částí, větší (dnes oválná louka dlouhá asi 500 metrů) bylo chráněné mohutnými příkopy a valy s kamennou strukturou. Menší skalnatá akropole oddělená údolíčkem je označená třemi kříži a kapličkou, po obvodu obíhá kamenná zídka. Probíhal zde jakýsi archeologický výzkum, ale určitě hradiště ještě nevydalo všechna svá tajemství. Přesto je nutné říci, že jde o jedno z nejrozsáhlejších a nejlépe opevněných hradišť ve střední Evropě.

Kalvárie z parníku

Obr. 1. Kalvárie z parníku

Vinařská historie

Středověká historie již není tak významná, malé výše jmenované osady sice prospívaly zemědělsky, stávaly v nich i tvrze a pak zámečky, ovšem většího významu již nedosáhly. Jediné, co je opravdu proslavilo, je vinařství. Zde se jeho počátky kladou nejméně do 10. století. O jejich rozvoj se pak postarali cisterciáčtí mniši v Žernosekách, které získali ve 13. století. Po nich tu zůstaly rozsáhlé vinné sklepy, ve kterých dodnes dozrává víno v tradičních dubových sudech.
Pokud jde o Žernoseky, převládají zde vína bílá nad červenými v poměru 4:1, jde o vína nejvyšších kvalit a jen těžko je proto dostaneme v obvyklé prodejní síti, výjimkou je samozřejmě prodejna ve vsi.

Vinice u Velkých Žernosek

Obr. 2. Vinice u Velkých Žernosek

Turistické cesty

Značené turistické cesty vedou po obou březích Labe, nejsnazším překonáním toku je využití přívozů mezi Malými a Velkými Žernosekami, případně v Lovosicích, Církvice – D. Zálezly a Vaňov- Brná, nejbližší silniční most je až před Litoměřicemi, po toku Labe dokonce až v Ústí nad Labem, pěšky se dá přejít ale zdymadlo pod Střekovem.
Na levém břehu prochází po horní hraně srázu zelená značka z Litochovic do Malých Žernosek. Zde pak můžeme pokračovat do nádherného Oparenského údolí s hradem Oparno či vystoupat na Lovoš s turistickou chatou a nádherným rozhledem. Procházejí tudy dvě naučné stezky, Litoměřická vinařská a Lovoš.
Na pravém břehu se po zelené dostaneme z Velkých Žernosek na Kalvárii, kde pak pokračujeme po žluté přes přední část hradiště do Libochovan, část trasy je také NS Libochovany. Nejkrásnějším místem je zde vyhlídka U tří křížů a protější zřícenina kapličky. Akropole je součástí přírodní rezervace Kalvárie. Jinak po zelené můžeme pokračovat kolem kapličky a přes silnici z Litoměřic do Ústí n.L. na Kamýk se zříceninou malého hrádku.
Pro cyklisty jsou cesty jen na pravém břehu Labe, kde se dá projet podle řeky a železnice z Velkých Žernosek do Libochovan. Zajímavá je určitě trasa z LT do Kamýku a přes silnici na Ústí pak lesními cestami na Kalvárii a opět do Libochovan.

Výhled z Kalvárie

Obr. 3. Výhled z Kalvárie

Cestovní ruch

Porta Bohemica patří na Litoměřicku k jednomu z nejnavštěvovanějších míst, bohužel pro příznivce historie je nutno doplnit, že se zde třeba o hradišti nedozvědí takřka nic a dochované zbytky musejí objevovat sami.
Neznámým pojmem tu není ale agroturistika, která je spojovaná s vínem, jeho výrobou a samozřejmě degustací. Lze si prohlédnout žernosecké historické sklepy a ochutnat zdejší vynikající vína. Přednost ale dostává spíše zájem odborné veřejnosti, není to tradiční masová záležitost.
K dispozici jsou pro návštěvníky otevřená informační centra Kamýk, Libochovany, Velké a Malé Žernoseky. Ubytovat se můžeme, pokud chceme více hvězdičková zařízení, v Lovosicích a Litoměřicích, zde se nabízí ubytování také v několika kategoriích, v soukromí, penzionech, turistických ubytovnách atd. Jmenujme například turistické ubytovny Libochovany, Velké Žernoseky a Kamýk, Apartmány Žernoseckého vinařství, ale také máme další možnosti v prostoru Píšťanského jezera. To vzniklo zatopením jámy po těžbě písku a je zde možnost koupání, provozování vodních sportů, rybaření, stravování a ubytování.

diskuse

vložit nový příspěvek