Litvínovské putování

  • Randus Petr
  • 9.08.2017
  • 12:00
  • Změněno: 21.07.2017 | 21:33

Na úpatí Krušných hor leží jako korálky na niti řada významných měst. Jedním z nich je i Litvínov. Ten známe nejvíc po sportovní stánce ve spojení s hokejem, ale má také co nabídnout i turistům. A že to nemusí být cesta do hor, o tom se dnes přesvědčíme, vydáme se totiž na opačnou stranu. Předem říkáme, že půjde o oddechovou trasu, na kterou se můžete vydat i s menšími dětmi.

hodnocení článku
  •  

Nikdo nehodnotil


Vaše hodnocení

Litvínov

Litvínov se poprvé připomíná v polovině 14. století a šlo o dvě vsi, Horní a Dolní Litvínov. Ale dochovala se jen Horní, protože Dolní zcela zanikla. Na výletě projdeme místy, kde stával její severní konec. Na místě Horní tvrze stojí dnes barokní zámek z roku 1732, který však byl v roce 1878 přestavěn. Dnes je po rekonstrukci a je zde například restaurace, muzeum a informační středisko.

Od roku 1715 byla v Litvínově v provozu manufaktura na výrobu sukna, jedna z prvních v českých zemích. Od 19. století se zde rozvíjelo hrnčířství a v okolí těžba hnědého uhlí. Roku 1939 zahájil jižně od města v Záluží provoz velký chemický závod, který je činný dodnes jako Unipetrol.

Start – Hrad

Výlet začneme u informačního střediska, resp. u zámku. Dáme se naproti po náměstí Míru s městským úřadem pod kostel sv. Michaela archanděla. Postavil ho architekt Jean Baptiste Mathey kolem roku 1680, ale později byl upravován. Vedle stojí fara s kaplí a areál doplňuje barokní sloup Nejsvětější Trojice z roku 1739, dovezený sem ze zničených Libkovic. Od kostela projdeme Masarykovým náměstím a dál Tržní ulicí a podle trati k nádraží Louka u Litvínova. Zde vedle nástupiště si můžeme prohlédnout pěkný kamenný model středověkého hradu.

Mariánské Radčice

Od hradu buď opatrně přejdeme přes kolejiště na asfaltovou silničku za nádražím, nebo se kus vrátíme a na tuto cestu odbočíme vlevo za přejezdem. Mineme po pravici Plutovský rybník a pak areál bývalého lomu Pluto I. Mineme i menší zahrádkářkou kolonii a pak polní cestou dojdeme na dohled k železniční trati. Zde se cesta zlomí vpravo a namíříme k okraji Lomu se silnicí do Mariánských Radčic. Do nich se také po silnici vpravo kolem bývalého dolu Kohinoor II. dostaneme.

Obr. 1. Mariánské Radčice

Ves byla uváděná již ve 14. století, patřila také dlouhou dobu pod klášter v Oseku. Od středověku to bylo také vyhlášené poutní místo, zdejší kostel Panny Marie Bolestné stavěli v barokním slohu stavitelé již zmiňovaný J. B. Mathey a Octavio Broggio kolem roku 1700. V roce 1880 byl kostel přestaven. Po pamětihodnostech Mariánských Radčic vede naučná stezka, kterou si také projdeme a vše si prohlédneme.

Obr. 2. Kostelní areál Mariánské Radčice

Bývalý Dolní Litvínov

Pokud jdeme po značkách NS ve směru hodinových ručiček, tak od kostela po Komenského ulici dorazíme na křižovatku se silnicí od Lomu do Braňan a k dálnici do Bíliny. Zde tuto silnici přejdeme a pokračujeme silničkou se značenou cyklotrasou 25. Míjíme důl Kohinoor II. z druhé strany a proti toku Radčického potoka dospějeme k prvním domkům Louky u Litvínova. Zahneme zde vlevo a projdeme lesíkem k louce, kde stával důl Pluto II. Na kraji louky zahneme vlevo a obloukem přes les dojdeme k rozcestí za Coubalovým rybníkem. Cesta vpravo vede do Louky, ale my se dáme vlevo a po několika metrech odbočíme vpravo. Dále se cesta se zlomí vlevo a začne stoupat na vrchol Haldy (325 m. n. m.). Skoro na vrcholu můžeme po levici vidět protáhlý důlní rybníček, za ním dojdeme na rozcestí. Tady na vrcholové plošině musíme odbočit vpravo. Cesta se obloukem stáčí vlevo a pak zase mírně vpravo, a to je místo, kde procházíme severní částí bývalého Dolního Litvínova. Tudy vedla železniční trať z Louky do Mostu, vpravo bývalo přímo nádraží Dolní Litvínov. Silnice sem vedla od Horního Litvínova, vlevo býval mlýn. Ke zboření a zániku obce došlo po roce 1955.

Obr. 3. Hrad v Louce u Litvínova

Cíl – Litvínov

Klesneme na silničku, zde zahneme prudce vlevo, a pak prudce vpravo. Také tady najdeme značky cyklotrasy 3106. Ty nás dovedou na zelený most přes železnici a další most přes hlavní silnici (I/27) a teplovody. Na křižovatce zatočíme prudce vpravo a stále po cyklotrase dojdeme na okraj Litvínova. V ulici U Autodílen zahneme po ní vpravo, přejdeme přes kruhovou křižovatku a Mosteckou dojdeme k nádraží Litvínov. Zde vezmeme za vděk červené značce, která nás dovede na ulici U Zámeckého parku. Tu již bez značky přejdeme a také zámeckým parkem projdeme až na Mosteckou a vpravo k Informačnímu středisku.

Trasa měří 14 km, nejvyšším bodem byla Halda 325 m. n. m., nejnižším pak Mariánské Radčice 254 metrů nad mořem. Celkové převýšení na trase bylo necelých 150 metrů, takže vlastně „rovinka“, ale to jsme na počátku předesílali. Trasa je vhodná i pro cyklisty, ostatně část jsme šli přímo po značených cyklotrasách.

diskuse

vložit nový příspěvek