Krupka známá i neznámá

  • Randus Petr
  • 17.06.2015
  • 12:00
  • Změněno: 15.04.2015 | 21:22

Krupka je malé město nedaleko Teplic, ale město i jeho okolí je natolik zajímavé, že stojí určitě zato sem alespoň na den, ale raději na více dní, přijet.

hodnocení článku
  •  

Nikdo nehodnotil


Vaše hodnocení

Poloha s doprava

Krupka leží mezi Ústí nad Labem (10 km) a Teplicemi (5 km), jihovýchodní částí prochází silnice 1. třídy č. 13 (E442) v úseku od Děčína do Teplic, středem města pak silnice 2. třídy č. 253 z Ústí nad Labem do Dubí. Z něho lze pak jet na silniční hraniční přechod Cínovec do sousedního Německa. Ve Fojtovicích, osadě Krupky, je hraniční přechod pro pěší a cyklisty. Místní autobusová doprava je spojena s Teplicemi.
Městem probíhá železniční dvoukolejná elektrifikovaná trať č. 130 z Ústí nad Labem do Chomutov se stanicí Bohosudov.

Bazilika v Bohosudově

Obr. 1. Bazilika v Bohosudově

Historie

Město je známé především hornickou minulostí, těžil se cín a od 17. století i stříbro. V nově době se tu těžil i molybden, živec, wolfram a fluorit. Zbytky těžby najdeme skoro všude. Počátky těžby lze hledat v době bronzové, první přímé zmínky o Krupce a těžbě jsou z roku 1305. Krupka vystřídala řadu majitelů, Koldicové, arcibiskup Janovi z Jenštejna, opět Koldicové, těžba rostla a stoupaly i práva města (1478), až v roce 1579 obec koupila celé krupské panství i s hradem a stala se na čas svobodným městem. 30-letá válka a morový rok 1680 zanechaly velké škody, město ztratilo svobodu, těžba klesala.
Bohosudov (centrální část Krupky) získali v roce 1665 jezuité a začali stavět rezidenci, gymnázium a baziliku. Vznikla zde i první manufaktura v Čechách roku 1684 na výrobu sukna a vlněných látek. Slávu místa pozvedaly svaté poutě s tisícovkami věřících. Krupka se od 19. století stala cílem pro mnoho obdivovatelů památek i přírody, roku 1813 Krupku navštívil mj. i básník J. W. Goethe. V Bohosudově od roku 1869 pracovala nejstarší cementárna v Čechách, ale byly tu a jsou dodnes i další provozy. Důlní činnost byla v Krupce ukončena roku 1922.

Brány na krupském hradu

Obr. 2. Brány na krupském hradu

Památky

V Krupce jsou nejvýznamnějšími památkami kostel sv. Ducha (1454), kostel Nanebevzetí P. Marie (2. pol. 13. st.) se zvonicí (1633) a zřícenina hradu zvaného Rosenburg (kol roku 1320). Z hradeb je pěkná vyhlídka na Krupku. Muzeum se nachází se v renesančním domě s pozdějšími přestavbami, obsahuje expozici těžby, cínu, geologie, paleontologie, mineralogie atd. Nad Unčínem stojí další zřícenina hradu Kyšperk, který nechal postavit král Jan Lucemburský.

Centrum Krupky

Obr. 3. Centrum Krupky

Bohosudov má zbytky kruhové tvrze Starý dvůr za koupalištěm, zříceninu kostela sv. Prokopa (konec 13. st.) a vedle pomníku obětem pochodu smrti. Bazilika Panny Marie Sedmibolestné byla postavená v letech 1701 až 1706 na místě starší stavby z 15. století. Nad Bohosudovem stojí za návštěvu i Křížová cesta z 18. století.

Kostel v Krupce

Obr. 4. Kostel v Krupce

Výlet z Komáří Vížky

Nejvyšším bodem Krupky je osada Komáří Vížka s kaplí sv. Wolfganga z r. 1360, barokně přestavěna. Lanová dráha z městské částí Bohosudov na Komáří vížku byla uvedena do provozu v roce 1952 a se svými 2.348 metrů byla tehdy nejdelší lanovou dráhou ve střední Evropě bez mezistanice, převýšení má 482 metrů.
Když jsme vyjeli na vrchol a chceme pokračovat pěšky, máme možnost jít po silnici do Krupky ke štole sv. Martina, která je veřejnosti přístupná. Cesta však vede po silnici, což nás nemusí bavit, tak raději zvolme jinou trasu na cestu zpět do Krupky.
Z vrcholu od lanovky se dáme po zelené a tou klesneme ke Kotelnímu rybníku. V létě se tu dá koupat, tak toho určitě využijme. Ale jinak pokračujeme dál po zelené až do odbočení se silničkou vlevo. Dáme se po ní stále podle Unčinského potoka, až dojdeme na křižovatku s modrou značkou. Dáme se vlevo a dojdeme ke zřícenině hradu Kyšperka.
Z hradu se vrátíme na údolní křižovatku a již dál po modré klesneme do Unčína a pod stanici lanovky. Pokud jsme zanechali auto na parkovišti pod lanovkou, ještě doporučíme malou odbočku po žluté na Křížový vrch, resp. Kalvárii, určitě se vám bude líbit. Trasa je tentokrát kratší, měří jen 7 km a hovořit se zde dá jen o klesání, které je 650 metrů, převýšení na hrad Kyšperk a Křížovou cestu je 150 metrů.

Cestovní ruch

Komáří Vížka či Hůrka je centrem pěší i lyžařské turistiky, je zde možnost ubytování, stravování, rozhled, 2,5 kilometrů je to na hraniční přechod do Německa.
Krupka nabízí další možnosti aktivní relaxace, je zde sportovní hala, plavecký bazén, tenisové a další sportovní hřiště. Zdejší koupaliště nabízí i možnost ubytování. To ostatně nabízí Krupka v hojné míře, apartmány Pod hradem, hotely Cavalier, U Žida, Na konci a třeba penzion U Wernera. Další informace získáte v informačním centru poblíž baziliky v Bohosudově.

diskuse

vložit nový příspěvek