Jirkov

  • Randus Petr
  • 2.12.2015
  • 12:00
  • Změněno: 13.05.2015 | 19:47

Město Jirkov bylo v poslední době spojováno s problémy, které vyvolávají nepřizpůsobivý občané, ale přesto jde o město, které má pěkné centrum a okolí a jistě stojí za návštěvu.

hodnocení článku
  •  

Nikdo nehodnotil


Vaše hodnocení

Poloha a doprava

Jirkov leží na úpatí Krušných hor na jihozápadním okraji Mostecké hnědouhelné pánve, protéká jím Podkrušnohorský přivaděč a řeka Bílina. Město najdeme mezi Chomutovem, se kterým je spojeno takřka pupeční šňůrou, například obě města mají společnou městskou hromadnou dopravu, a Mostem. Prochází jim rychlostní víceproudá silnice č. 13 (E442) spojující právě Chomutov s Mostem. Souběžně se silnicí vede i železniční trať. Tady je zajímavé, že železniční stanice Jirkov leží na katastru Otvic, Jirkov má jen zastávku, kde končí linka z Chomutova.

Historie

Jirkov vznikl jako kolonizační ves na česko-saském pohraničí někdy ve 13. století, nevíme ale přesněji, kdy to bylo. Uvádí se, že kolem roku 1300 se stavěl zdejší kostel, který se znovu připomíná v roce 1352 již jako farní. Pěkná pověst praví, že v době husitské Jirkov před zničením zachránila roku 1421 mlha. Městský statut Jirkov získal v roce 1455 a následně v 16. století velmi dobře prosperoval na těžbě kamencové rudy. V roce 1556 byl otevřen důl Svatý Kryštof, ale krátce na to tu vznikla také papírna, cihelna, železářská výroba a hřebíkárna, a dokonce roku 1597 měl Jirkov vlastní vodovod. Vývoj zastavila, jak to také bývá obvyklé, 30letá válka. Nový rozvoj nastal, až když se město napojilo v roce 1872 na železnici. V současné době je pro město hrozbou, že podstatná část leží na ložisku hnědého uhlí, které je sice zatím oficiálně odepsáno, ale až k hranicím Jirkova přiléhá tzv. chráněné ložiskové území Otvice.

Střed Jirkova

Obr. 1. Střed Jirkova

Památky

Kostel, původně raně gotického z doby kolem roku 1300 byl přestavěn v roce 1568 a později „zbarokizován“. Městská věž je vysoká skoro 29 metrů a byla postavena na základě odkazu Lorenze Glatze v roce 1516 v letech 1540 až 1545. Od června roku 2003 je Městská věž otevřena veřejnosti nejen jako vyhlídka, ale i jako Muzeum Jirků. Významní nositelé tohoto jména sem darují nějaký svůj osobní k předmět. Nová radnice je z roku 1581, městský úřad v ní sídlí dodnes. Z dalších památek tu jsou morový sloup s Pietou a socha svatého Jana Nepomuckého.

Největším historickou zajímavostí ve městě jsou sklepy z 16. století. Ty se podařilo zachránit před zasypáním a jsou také pro veřejnost přístupné. Na území Jirkova je několik parků, rybníků i přehrada.

Červený hrádek

Severně od centra Jirkova asi 1,5 kilometru stojí zámek Červený hrádek. Jako hrad ho postavil ve 2. pol. 13. nebo začátkem 14. století Albrecht ze Žeberku. Hrad s městem získal v roce 1417 Václav z Moravěvsi a Kopist, který hrad opravil a natřel červenou barvou, proto se mu tak dodnes říká. Hrad byl po roce 1655 za Hrzáňů z Harasova postupně zbořen na jeho místě vznikl barokní zámek. Posledním soukromým majitelem zámku byl Max Egon Hohenlohe, který se významně podílel na přípravách k podepsání Mnichovské smlouvy v roce1938. Od roku 1996 je v majetku města Jirkova, je veřejnosti přístupný a konají se zde také velké společenské akce.

Červený Hrádek

Obr. 2. Červený Hrádek

Cestovní ruch

Při pobytu v Jirkově můžeme k aktivní relaxaci využít víceúčelové venkovní sportoviště, lezeckou arénu či sportovní halu. Významná je i síť cyklostezek. K duševnímu odpočinku se nabízejí kulturní akce v KD a v knihovny v Kludského vile, ale je zde i kino, galerie a Seniorklub. Z významnějších akcí můžeme zmínit tradiční zářijovou Hornickou pouť či říjnový festival pěveckých sborů Písňovar, který staví na dlouholeté tradici pěveckých sborů složených z předškoláků až po seniory.

Jirkov má vynikající možnosti k ubytování všech kategorií, jsou to například ubytovny Jirkov a U Jiřího, penziony Hönig a Bremen, či zámecký hotel Červený hrádek.

Podzemí Jirkova

Obr. 3. Podzemí Jirkova

Výlet do okolí Jirkova

Jirkov leží na okraji uhelné pánve, takže ve směru na východ a jih jde o oblast pro turisty vcelku nezáživnou. Na sever a na západ se zvedají stráně Krušných hor a tam míří z města dvě značené trasy, které si obě částečně projdeme.

Začneme u rozcestníku a autobusového nádraží a jdeme po zelené a kousek od místa, kde se odpojí vlevo žlutá, pokračujeme Zámeckou ulicí k Červenému hrádku, před Zámeckým rybníkem se ještě koukneme k pohřební kapli Hohenlohů.

Po prohlídce zámku sejdeme po hlavní přístupové cestě opět na zelenou značku a tou podél Drbalů a smírčího kříže a Drmalské hájovny k okraji obory. Pokračujeme dál bez značky (ta odbočí vpravo) údolím potoka Lužec až k Nivskému mlýnu. Odbočíme do údolí potůčku vlevo a vystoupáme pro elektrickým vedením do Boleboře ke kostelu sv. Mikuláše.

V Boleboři objevíme žlutou značku a po ní dojdeme zpět do Jirkova. Opět mineme okraj obory, projdeme osadou Jindřišská. Pod ní se můžeme projít k vodní nádrži Jirkov, případně navštívit nad ní zříceninu hradu Najštejn. Trasa měří asi 14 km a vcelku není místa, kde by se dala zkrátit. Celkové převýšení je 500 metrů, ovšem prakticky jde o výstup do výše 620 m n.m., tedy asi 300 metrů nad Jirkov.

diskuse

vložit nový příspěvek