Hornické muzeum Landek

Jednoho slunného víkendového dne jsem s mimo-ostravskými přáteli zavítal do hornického muzea na Landeku v Ostravě Peřkovicích. Ve volně přístupných i v placených expozicích se zde návštěvník může seznámit s historií hornictví v tomto bývalém hornickém městě.

hodnocení článku
  •  

Nikdo nehodnotil


Vaše hodnocení

Lokalita hornického muzea

Hornické muzeum Landek Park se nachází v Ostravě Petřkovicích poblíž vrcholu Landek a je snadno dostupné městskou hromadnou dopravou Dopravního podniku Ostrava (zastávka Hornické muzeum), nebo autem, protože přímo v areálu hornického muzea je parkoviště.

Okolí pod vrcholem Landek není pro hornické muzeum vybráno náhodou. V okolí Landeku došlo kdysi k prozatím nejstaršímu prokazatelnému použití uhlí lidmi. V archeologických výzkumu prováděném v těchto místech nalezli archeologové ohniště s kousky nedohořeného uhlí. Již lovci mamutů zde používali uhlí k topení.

Pro lovce mamutů bylo zdejší místo strategicky výhodné. Nacházeli se poblíž cesty kudy mamuti přirozeně migrovali. Ostravská pánev je totiž jakási brána mezi pohořími (Jeseníky a Beskydy). Vrchol Landek jim navíc poskytoval dobrý výhled po okolí.

Důl Anselm

Na svahu hory Landek se nachází také bývalý důl Anselm. Anselm byl založen roku 1830 (tenkrát se ale ještě jmenoval Ferdinant) jako první důl na Ostravsku. Po skončení těžby se z dolu Anselm stalo hornické muzeum a důl Anselm byl také vyhlášen kulturní památkou. Hornické muzeum se tedy nachází v nejstarším dole na Ostravsku a v lokalitě nejstaršího známého použití uhlí na světě.

Bývalý důl Anselm, dnes hornické muzeum - Landek Park

Obr. 1. Bývalý důl Anselm, dnes hornické muzeum – Landek Park

Hornické muzeum

Do hornického muzea jsme se vypravili jednu jarní slunečnou sobotu.

Povrchová expozice báňské razící a dobývací techniky

Hned po vstupu do areálu nás upoutaly volně vystavené velké stroje, které sloužily pro ražbu důlních chodeb. Nalezneme zde tak zvané „kombajny“ pro ražbu, ale také třeba důlní lokomotivy. Ostatně v důlním vláčku se za chvíli i svezeme, to ale předbíhám. Na všech těch důlních strojích laika překvapí především ohromná velikost strojů.

Důlní stroj - Landek Park

Obr. 2. Důlní stroj – Landek Park

Povrchová expozice je volně přístupná bez nutnosti platit vstupné.

Expozice historického osídlení

Další volně dostupná expozice je expozice historického osídlení. Nalezneme zde chýši, ve které bydleli lovci mamutů. Zde je nutno připomenout, že archeologická naleziště v okolí Landeku jsou významné nejen důkazem o používání uhlí k topení, ale také tak zvanou Petřkovickou venuší, někdy také nazývanou Landeckou venuší. Jedná se o malou, asi 23000 let starou sošku ženy. K zajímavostem patří, že na rozdíl od jiných soch žen z té doby, znázorňuje Petřkovická venuše štíhlou ženu.

Před budovou s těžní věží dolu Anselm, ve kterém je důlní expozice, se nachází důlní vláček, což je malá lokomotiva táhnoucí několik vagónů určených pro přepravu lidí. Horníci se pomocí takového vlaku přepravovali z místa, kde sfárali šachtou na místo těžby. Jak se později dovídáme, mohlo to být i několik kilometrů.

Důlní vlak v Landek parku

Obr. 3. Důlní vlak v Landek parku

Za hezkého počasí je možné si zakoupit lístek a na pár minut se projet v důlním vlaku. Zážitek je to především pro děti, které si mnohdy mylně myslí, že jsou na kolotočích. Důlní vlak svým rozměrem připomíná vozy z kolotočů.

Důlní expozice

Právem asi nejzajímavější na hornickém muzeu Landek Park je důlní expozice s průvodcem spojená s fáráním do dolu. Za vstupné zde skupinka lidí vybavená půjčenými přilbami sfárá společně s průvodcem klasickým důlním výtahem (klecí) do „dolu“. Slovo důl zde patří do uvozovek, protože jak nám průvodce řekne, nejhlouběji budeme v hloubce asi patnácti metrů. Skutečné šachty byly hluboké stovky metrů, dost často i více než kilometr.

Důlní expozice - Landek Park

Obr. 4. Důlní expozice – Landek Park

Při prohlídce pak návštěvníci procházejí důlními chodbami, kde si mohou prohlédnout důlní stroje i s figurinami horníků, kteří zde pracují. Vše je doplněno o výklad zkušeného průvodce. Všichni zdejší průvodci jsou bývalí horníci.

Expozice báňského záchranářství

Poslední expozicí je expozice báňského záchranářství. Tato expozice je rovněž placená a s průvodcem. My jsme měli to štěstí, že nás provázel osobně bývalý velitel Báňské záchranné služby.

K vidění jsou zde hlavně dýchací přístroje, z nichž některé jsou opravdu historické. Nalezneme zde ale také různé zařízení pro hašení v dolech a podobně.

Závěr

Landek Park v Ostravě Petřkovicích je zajímavým místem pro strávení víkendového odpoledne v Ostravě. Zvláště milovníci techniky si zde určitě přijdou na své.

diskuse

vložit nový příspěvek