Divoká soutěska

Z mezní Louky pokračujeme nádhernou Divokou soutěskou, kde část soutěsky projedeme lodí.

hodnocení článku
  •  

Nikdo nehodnotil


Vaše hodnocení

Mezní Louka

Od hlavního rozcestníku v Mezní Louce se vydáváme po modré turistické značce po asfaltové cestě vedoucí do Vysoké Lípy. K turistickému rozcestí Divoká soutěska to máme jeden a půl kilometru. Po pár metrech, ještě v Mezní Louce, za parkovištěm a poslední stavbou, zahneme po modré turistické značce doprava a vstoupíme do lesa.

Postupně začínáme klesat a asi po čtvrt hodině přicházíme k turistickému rozcestí Divoká soutěska.

Divoká soutěska rozcestí (202 m. n. m.)

Modrá turistická značka pokračuje dále do Vysoké Lípy. Začíná zde žlutá turistická značka, která vede doprava a která nás provede celou Divokou soutěskou. K hornímu přístavu v Divoké soutěsce máme dle rozcestí 1.5 kilometru cesty. U turistického rozcestí je také cedule s infografikou, která informuje o obou soutěskách, o plavbě lodí i o provozní době loděk a převozníků.

Divoká soutěska - České Švýcarsko

Obr. 1. Divoká soutěska – České Švýcarsko

Vydáme se tedy po žluté turistické značce Divokou soutěskou a opět mírně klesáme. Postupně nás cesta provede mezi zajímavými skalními útvary. Po necelých deseti minutách přicházíme k řece Kamenice. Od teď půjdeme podél břehu defakto po rovině jen s mírným klesáním. Zahneme po proudu doprava vydáme se podél řeky. Turistická trasa nás vede někdy po chodníku, někdy po dřevěných lávkách. Místy projdeme uměle vytvořeným tunelem ve skále. Řeka Kamenice protéká mezi pískovcovými skalami a v soutěsce místy vytváří nádherné scenérie.

Divoká soutěska – horní konec

Asi po čtvrt hodině chůze podél řeky přicházíme k přístavišti Divoká soutěska – horní konec. Je zde přístaviště, kde se přesedá na loď. Dále není možné pokračovat po souši. Mohli by jsme se buď vrátit, nebo pokračovat lodí. Koupíme si lístek a čekáme necelých deset minut na poslední loďku.

Divoká soutěska, z lodi - České Švýcarsko

Obr. 2. Divoká soutěska, z lodi – České Švýcarsko

Nasedáme a vyrážíme. Na loďce nás je asi 10, čímž plně nevyužíváme kapacitu loďky. Cestou se od převozníka dovídáme o historii soutěsky, přesněji o historii plaveb v soutěsce. Soutěsky pro turisty zpřístupnil v našem seriálu již několikrát zmiňovaný Edmund Clary, který se zasloužil o rozvoj turistického ruchu v tomto kraji. Nejen, že celý terén zpřístupnil, ale také vybudoval přístaviště, nechal dovézt loďky a zajistil převozníky. Také díky toho se druhé, nedaleké, Tiché soutěsce někdy říká Edmundova soutěska. Kromě historie nás převozník také cestou upozorňuje na zajímavé skalní útvary na březích. Kolem nás na obou březích se mnohdy nacházejí velmi vysoké skály. Naskýtají se nám scenérie, které jsou krásnější než jsme viděli doteď na souši.

Divoká soutěska, z lodi - České Švýcarsko

Obr. 3. Divoká soutěska, z lodi – České Švýcarsko

Cestou, skoro hned na začátku míjíme i loďku, která jede opačným směrem. Pokud doopravdy vyplula v 16:30, jak bylo na informačních cedulích, pak cesta proti proudy řeky je pomalejší. Nám plavba trvala 15 – 20 minut.

Divoká soutěska, z lodi - České Švýcarsko

Obr. 4. Divoká soutěska, z lodi – České Švýcarsko

Divoká soutěska – dolní konec

Na dolním přístavišti vystoupíme a dále musíme zase po svých. Je zde zase žlutá turistická značka, po které budeme pokračovat po proudu řeky. Opět jdeme mezi skálami a řekou Kamenice.

Divoká soutěska - České Švýcarsko

Obr. 5. Divoká soutěska – České Švýcarsko

Mezní můstek

Po necelé čtvrt hodině chůze přicházíme k turistickému rozcestí Mezní Můstek. Rozcestí nese název podle mostu, který se u něj nalézá. Na rozcestí se naše žlutá turistická značka křižuje se zelenou turistickou značkou vedoucí z Mezné do Růžové. Trasa vedoucí z Mezné je nám již dobře známá Naučná stezka okolím Hřenska a kdyby jsme se v Mezní Louce rozhodli nejít přes Divokou soutěsku, pak by jsme přišli právě tudy přes lávku z Mezné. Rozcestí je také pomyslná hranice mezi Tichou soutěskou a Divokou soutěskou.

Co je dobré vědět o Divoké soutěsce

Dle informací z informačního centra v Mezní Louce je soutěska otevřená, tedy loďky jsou v provozu, od 9 do 17 hodin s tím, že poslední loďka směrem do Hřenska (po proudu Kamenice) vyjíždí z horního přístaviště v 17:00 a v opačném směru (z dolního přístaviště) už v 16:30. Na nedaleké Tiché (Edmundově) soutěsce vyjíždí poslední loďka směrem na Hřensko v 18:00, bez problémů tedy navazuje na poslední loďku z Divoké soutěsky. Tato provozní doba platí od dubna do začátku října. Po zbytek měsíců je o hodinu kratší. Cena pro dospělé je 60Kč, děti, důchodci a invalidé platí 30Kč. Psa, jen s náhubkem, je možné převézt zdarma. Na loďce není možné převést jízdní kolo, je ale možné převést kočárek. Tyto informace byly platné v roce 2015 a v jiné sezóny se mohou lišit. Doporučuji vždy si zjistit aktuální informace.

Plavba lodí je asi 450 metrů dlouhá a trvá přibližně patnáct minut. Převozník při plavbě podává výklad v češtině a němčině. Kapacita jedné loďky je 25 lidí.

článek je součástí seriálu: Českosaské Švýcarsko 2015

V červnu 2015 jsme strávili 4 dny v Českém Švýcarsku a na jeden den navštívili i vedlejší Saské Švýcarsko.


diskuse

vložit nový příspěvek