Brdo

Brdo je nejvyšší vrchol Chřibů, který svým návštěvníkům může nabídnout kamennou rozhlednu s výhledy široko a daleko. Pojďte se seznámit s typem na krásnou a fyzicky nenáročnou tůru. Nakonec dojde i na opékání špekáčků.

hodnocení článku
  •  

Nikdo nehodnotil


Vaše hodnocení

Bunč – turistická chata

Náš výlet na nejvyšší vrchol Chřibů, na vrchol Brdo, začneme u turistického rozcestníku Bunč, kde se kromě turistické chaty nachází hlavně parkoviště. Na něm zanecháme naše auto. Bunč se sice nachází na území obce Kostelany, ale stojí trochu stranou.

Podle turistického rozcestníku nás čekají tři a půl kilometru cesty na turistické rozcestí Brdo – odbočka k rozhledně.

Z informační cedule se dovídáme nějaké informace o turisticky zajímavých místech v okolí.

Lesní penzion Bunč

V první řadě je zde zmínka o turistické chatě Lesní penzion Bunč. Chata se nachází v nadmořské výšce 479 m. n. m. V letech 2008 – 2009 byla chata plně rekonstruovaná. V podstatě stojíme pár metrů od chaty.

Ranč Kostelany

Další zmínka na informační ceduli se týká nedalekého ranče v Kostelanech, který byl původně vybudován pro příznivce western a country.

Distillery Land

Distillery Land je exkurzní a návštěvnické místo přibližující tradici pálení ovoce na kvalitní destiláty. Kde jinde by se Distillery Land mohl nacházet, když ne ve Vizovicích, proslulých přítomností největšího výrobce ovocných destilátů na světě, firmy Rudolf Jelínek a.s. Trasa exkurze zahrnuje návštěvnické centrum s kinosálem, degustační místnost a podnikovou prodejnu. Návštěvníci se seznámí s historií destilace a vývojem firem ve Vizovicích.

Exkurzi v Distillery Land by určitě bylo zajímavé absolvovat. My dnes máme ale jiný cíl.

Rozhledna Brdo

A konečně čtvrtá zajímavost, o které se na informační ceduli píše, a která je cílem naší dnešní cesty, je rozhledna na vrcholu Brdo. Rozhledna se nachází v nadmořské výšce 587 m. n. m. a je vysoká 23.9 metrů. Její stavba započala 28. října 2001 a slavnostně byla rozhledna otevřena 28. října 2004. Nahradila původní dvacetimetrovou dřevěnou rozhlednu, která v 70. letech 20. století dosloužila. Zajímavostí je, že rozhledna je první kamenná rozhledna, která byla postavená v České republice po sedmdesáti letech. 70 let před rokem 2004 se na našem území žádné kamenné rozhledny nestavěly.

Rozhledna je turistům přístupná od 7. dubna do 30. října.

Bunč – rozcestí

Od turistické chaty se vydáme po červené a žluté turistické chatě, která nás po necelých deseti minutách přivede k turistickému rozcestí Bunč – rozcestí. Podle rozcestníku jsme ušli půl kilometru a žlutá turistická značka zde zahýbá doprava směrem na Roštín. My budeme pokračovat dále po červené turistické značce. Cesta vede lesem, nenáročným terénem víceméně po rovině.

Pod Jeřabčinou

Asi po třech kilometrech přicházíme k turistickému rozcestí Pod Jeřabčinou, kde je možné odbočit na 300 metrů vzdálenou Jeřabčinu skálu. My ale pokračujeme dále.

Mostní pilíře Na Salárně

Po čtvrt hodině chůze přicházíme k opravdu kurióznímu místu. V lese, nedaleko od cesty na které jdeme, se nacházejí stromy zarostlé části dálničního mostu. Paradoxem je, že zde žádná dálnice není. Chvíli si můžete připadat jako nálezci několik desítek let starých letadel uprostřed pouště ve filmu Blízká setkání třetího druhu. Existuje ale jednoduché vysvětlení existence místních zbytků mostu a nebudeme k němu potřebovat ani mimozemšťany.

Mostní pilíře Na Salárně

Obr. 1. Mostní pilíře Na Salárně

Ve 20. letech 20. století se plánovalo postavit dálnici vedoucí přes celé tehdejší Československo. Trasa měla vést mimo jiné zde přes Chřiby. Se stavbou se začalo až roku 1938 a za nacistické okupace byla stavba přerušena. Po válce se od záměru dálnice vedoucí původní plánovanou trasou, tedy i zde přes Chřiby, upustilo. Jako němí svědci však na různých místech zůstaly pozůstatky různých staveb, jako jsou mosty, nebo jejich části, propustě a jiné úpravy terénu. Jedna z těch staveb je právě před námi.

Přístřešek pod Brdem

Po půl hodině chůze od nedostavěných dálničních mostů, nás červená turistická značka přivádí k dřevěnému turistickému přístřešku s ohništěm. Přístřešek je vybaven pro opékání všeho možného na ohni. Jsou zde dokonce i pruty k půjčení. Je zde několik lidí, kteří si na ohni opékají špekáčky. My jsme s možností opékat špekáčky počítali a vzali si nějaké sebou. Opečeme je ale až po cestě zpět. Nyní bez zastavení pokračujeme dále po červené turistické značce.

Přístřešek s ohništěm cestou na Brdo

Obr. 2. Přístřešek s ohništěm cestou na Brdo

Brdo – rozhledna, odbočka (563 m. n. m.)

Pár desítek metrů chůze od dřevěného přístřešku se nachází rozcestník Brdo – rozhledna, odbočka. K naší červené turistické značce se zde zleva připojuje modrá turistická značka vedoucí ze Salaše. Červená pokračuje dále až do Starého města. Je zde ale možnost odbočit na pár desítek metrů vzdálenou rozhlednu u vrcholu Brdo, což je náš dnešní cíl.

Brdo – rozhledna (587 m. n. m.)

Začneme trochu prudčeji stoupat. Za pár minut přicházíme na nejvyšší vrchol Chřibů, na vrchol Brdo a k rozhledně, která na něm stojí.

Rozhledna na vrcholu Brdo, Chřiby

Obr. 3. Rozhledna na vrcholu Brdo, Chřiby

Vstupenku na rozhlednu, stejně jako drobné občerstvení a suvenýry, lze zakoupit ve stánku stojícím pár metrů od rozhledny. Vstupné na rozhlednu je 20Kč. Z rozhledny, jak už to tak u rozhleden bývá, jsou pěkné výhledy na okolí. Uděláme zde několik fotek.

Výhledy z rozhledny na vrcholu Brdo, Chřiby

Obr. 4. Výhledy z rozhledny na vrcholu Brdo, Chřiby

Za zmínku také stojí, že na vrcholu Brdo se nacházejí zbytky valového opevnění z doby bronzové.

Cesta zpět

Vracíme se stejnou cestou, jen si navíc v dřevěném přístřešku opečeme špekáčky. Celá trasa má něco přes sedm kilometrů a je vhodná i pro sváteční turisty.

diskuse

vložit nový příspěvek